24 Septembrie, 2018

Legislaţie: Ordinul MFP nr. 264/2013 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013

Ordinul Ministerului Finanţelor Publice nr. 264/2013 privind aprobarea Precizărilor pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 116 din 28.02.2013 (M.Of. 116/2013).

Intrat în vigoare la: 28 februarie 2013

În baza prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 27 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. III alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă Precizările pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Ordonatorii de credite a căror activitate a fost reorganizată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi unităţile lor subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

Art. 3. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 264.

ANEXĂ

PRECIZĂRI

pentru efectuarea modificărilor în execuţia bugetului de stat pe anul 2013,

în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012

privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale

şi pentru modificarea unor acte normative

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu