Ordinul MFP nr. 248/2013 privind aprobarea nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, pe judeţe şi municipiul Bucureşti, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 111 din 26. 02.2013 (M.Of. 111/2013).

Intrat în vigoare la: 26 februarie 2013

Nr. 246/248

Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

Ministerul Finanţelor Publice

Având în vedere prevederile art. III alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 13/2011, cu modificările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă nivelul maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013, repartizat pe judeţe şi municipiul Bucureşti, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Repartizarea pe unităţi/subdiviziuni administrativteritoriale a nivelului maxim al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat al unităţilor administrativ-teritoriale se face de către direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu informarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi Ministerului Finanţelor Publice.

Art. 3. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru,

mistrul dezvoltării regionale şi

administraţiei publice,

Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru,

ministrul finanţelor publice,

Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,

Liviu Voinea

Anexă

NIVELUL MAXIM

al cheltuielilor de personal aferent bugetului general centralizat

al unităţilor administrativ-teritoriale pentru anul 2013,

pe judeţe şi municipiul Bucureşti

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal – mii lei –

Nr. crt.

Judeţul

Nivelul maxim al cheltuielilor de personal – mii lei –

1

Alba

346.426

22

Hunedoara

454.370

2

Arad

372.485

23

Ialomiţa

222.597

3

Argeş

558.079

24

Iaşi

747.259

4

Bacău

560.150

25

Ilfov

215.076

5

Bihor

577.863

26

Maramureş

475.758

6

Bistriţa-Năsăud

280.175

27

Mehedinţi

265.212

7

Botoşani

413.048

28

Mureş

507.144

8

Braşov

496.083

29

Neamţ

438.561

9

Brăila

314.873

30

Olt

416.167

10

Buzău

375.044

31

Prahova

637.596

11

Caraş-Severin

285.482

32

Satu Mare

359.664

12

Călăraşi

230.612

33

Sălaj

234.799

13

Cluj

595.017

34

Sibiu

392.892

14

Constanţa

567.244

35

Suceava

583.881

15

Covasna

219.467

36

Teleorman

351.374

16

Dâmboviţa

415.125

37

Timiş

613.352

17

Dolj

532.321

38

Tulcea

227.519

18

Galaţi

491.541

39

Vaslui

402.536

19

Giurgiu

205.558

40

Vâlcea

383.208

20

Gorj

390.790

41

Vrancea

258.626

21

Harghita

334.545

42

Municipiul Bucureşti

1.378.378

Total: 18.336.100

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here