Ordinul Ministerului Educaţiei Naţionale nr. 4982/2013 privind activitatea de conducere de doctorat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 582 din 13.09.2013 (M.Of. nr. 582/2013).
În vigoare de la 13.09.2013
În conformitate cu prevederile art. 158162166 şi 167 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
luând în considerare prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 185/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul educaţiei naţionale şi ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare
tehnologică emit prezentul ordin.
Art. 1. – (1) Instituţiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) pot organiza doctorat numai în domeniile în care au primit aprobare pentru această calitate.
(2) Dreptul de a desfăşura activitatea de conducere de doctorat se poate realiza numai în domeniul pentru care s-a conferit această calitate şi într-o singură IOSUD/instituţie organizatoare de doctorat (IOD).
(3) Pentru realizarea activităţii prevăzute la alin. (2) cadrele didactice şi de cercetare care au calitatea de conducători de doctorat trebuie să aibă un contract de muncă cu o IOSUD/IOD.
Art. 2. – (1) Un conducător de doctorat poate să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul IOSUD/IOD unde i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat.
(2) În situaţia în care conducătorul de doctorat doreşte să îşi desfăşoare activitatea de conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD/IOD care organizează doctorat în domeniul respectiv, acest lucru se poate realiza cu aprobarea celor două senate universitare/Prezidiului Academiei Române. Cererea se adresează rectorului universităţii/preşedintelui Academiei Române şi trebuie avizată de către directorul Consiliului pentru studiile universitare de doctorat (CSUD). Acordul celor două instituţii (IOSUD/IOD) se exprimă pe cererea depusă de către conducătorul de doctorat, prin avizul directorului CSUD şi cu aprobarea rectorului universităţii/preşedintelui Academiei Române.
(3) Aprobarea privind desfăşurarea activităţii de conducere de doctorat în cadrul altei IOSUD/IOD decât în aceea în care i s-a conferit calitatea de conducător de doctorat necesită clarificarea situaţiei doctoranzilor între cele două instituţii implicate (IOSUD/IOD) şi încheierea unui contract individual de muncă cu IOSUD/IOD unde îşi va desfăşura activitatea.
4982Sursa foto: Lege5 Online

Art. 3. Fiecare IOSUD/IOD include în regulamentul propriu prevederile prezentului ordin.

Art. 4. Direcţia generală învăţământ superior, din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, comunică prezentul ordin instituţiilor implicate (IOSUD/IOD), care îl vor duce la îndeplinire.
Art. 5. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Ministrul educaţiei naţionale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare
ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu
Bucureşti, 5 septembrie 2013.
Nr. 4.982.
Ordinul MEN nr. 4982/2013 poate fi consultat şi pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here