Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice nr. 3055/2013 privind modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.145/2013 pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 624 din 08.10.2013 (M.Of. nr. 624/2013).
În vigoare de la 08.10.2013

În conformitate cu prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 16 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 12 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, cu modificările ulterioare,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:
Art. I. – Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.145/2013*) pentru aprobarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013, se modifică şi se completează după cum urmează:
*) Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 2.145/2013 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
1. Punctul A “Centralizatorul creditelor bugetare alocate pe unităţi administrativ-teritoriale în anul 2013”, prevăzut în anexă, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
2. Punctul B “Lista imobilelor cuprinse în Programul naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, cu finanţare în anul 2013”, prevăzut în anexă, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. II. – Finanţarea Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe se asigură conform prevederilor art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în limita sumelor alocate cu această destinaţie.
Art. III. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Iulian Matache,
secretar de stat
Bucureşti, 3 octombrie 2013.
Nr. 3.055.
ANEXA Nr. 1
Ordinul MDRAP nr. 3055/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here