Ordinul MapN nr. 8/2013 pentru aprobarea Metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român şi a baremului medical aferent, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 109 din 25.02.2013 (M.Of. 109/2013).

Intrat în vigoare la: 25 februarie 2013

Pentru aplicarea prevederilor art. 14 alin. (2) din Legea nr. 121/2011 privind participarea forţelor armate la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român,

având în vedere prevederile art. 19 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 121/2011, ale pct. 4 lit. d) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 584/2005 privind finanţarea unităţilor sanitare din sistemul de apărare, ordine publică, siguranţă naţională şi autoritate judecătorească, cu modificările ulterioare, ale art. 8 alin. 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 lit. e) din Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,

ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.

Art. 1. –

(1) Se aprobă Metodologia privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Baremul medical pentru stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, prevăzut în anexa nr. 2.

Art. 2. –

Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. –

La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:

a) art. 249 alin. (3) din Instrucţiunile privind susţinerea activităţilor personalului din Ministerul Apărării Naţionale trimis în misiune permanentă în străinătate, aprobate prin Ordinul ministrului apărării nr. M.172/2007*), cu modificările ulterioare;

___________

*) Ordinul ministrului apărării nr. M.172/2007 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, deoarece are ca obiect reglementări din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi siguranţei naţionale.

b) art. 21 lit. b) din Normele pentru ocuparea de către personalul Ministerului Apărării Naţionale a posturilor permanente din structurile de reprezentare naţională în străinătate, precum şi a celor din structurile internaţionale la care România este parte, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 88/2009, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 26 august 2009, cu modificările şi completările ulterioare;

c) art. 22 şi art. 41 lit. b) din Criteriile şi metodologia privind selecţia personalului în vederea participării la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale nr. 101/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 890 din 15 decembrie 2011;

d) Dispoziţia şefului Direcţiei medicale nr. A.2313/2010**) pentru aprobarea metodologiei privind evaluarea stării de sănătate şi stabilirea aptitudinii medico-militare a participanţilor la misiuni în afara teritoriului statului român, cu completările ulterioare.

___________

**) Dispoziţia şefului Direcţiei medicale nr. A. 2313/2010 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul apărării naţionale,

Mircea Duşa

Bucureşti, 4 februarie 2013.

Nr. M.8.

ANEXA nr. 1

METODOLOGIA

privind evaluarea stării şi stabilirea aptitudinii medico-militare

a personalului participant la misiuni şi operaţii în afara statului român

ANEXA nr.2

BAREMUL MEDICAL

pentru stabilirea aptitudinii medico-militare a personalului

participant la misiuni şi operaţii în afara teritoriului statului român

1 COMENTARIU

  1. Este discriminatoriu.
    Cei care l au elaborat au uitat de constituție și codul muncii în care este precizat ca nume nu are dreptul să îți îngrădească dreptul la muncă sau dezvoltare profesională

  2. În cazul unei situații de criză în românia cei care suferă de vreo afecțiune dar este apt declarat nu o să participe? îl va scuti cineva? totuși mergi la război un la concurs de sănătate. Da recunosc sunt unele care te impiedica : auz, văz ,greutate,probleme de deplasare, situații chirurgicale,etc.
    Aștept comentarii.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here