Ordinul Ministerului Afacerilor Externe nr. 254/2013 privind intrarea în vigoare a unor tratate internaţionale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 127 din 8.03.2013 (M.Of. 127/2013).

În temeiul art. 25 alin. (9) din Legea nr. 590/2003 privind tratatele, potrivit căruia prin ordin al ministrului afacerilor externe se face cunoscută intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale încheiate de România cu alte state, care se publică, fără plată, în Monitorul Oficial al României, Partea I,

constatând că părţile au îndeplinit procedurile legale necesare pentru intrarea în vigoare a tratatelor internaţionale enumerate mai jos,

ministrul afacerilor externe emite prezentul ordin.

Art. 1. –

La data de 16 noiembrie 2012 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Apărării Naţionale din România şi ministrul apărării din Regatul Belgiei privind cooperarea în domeniul apărării şi al relaţiilor militare, semnat la Bruxelles la 18 aprilie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.011/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 725 din 25 octombrie 2012.

Art. 2. –

La data de 20 noiembrie 2012 a intrat în vigoare Acordul de cooperare dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Academia de Administrare Publică de pe lângă preşedintele Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul managementului funcţiei publice şi al funcţionarilor publici, semnat la Chişinău la 2 aprilie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 990/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 710 din 17 octombrie 2012.

Art. 3. –

La data de 10 decembrie 2012 a intrat în vigoare Acordul privind cooperarea dintre Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale din România şi Ministerul Agriculturii din Republica Azerbaidjan, semnat la Baku la 18 aprilie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.104/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 781 din 20 noiembrie 2012.

Art. 4. –

La data de 21 decembrie 2012 a intrat în vigoare Protocolul de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Republica Croaţia, semnat la Bucureşti la 2 iulie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.077/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 9 noiembrie 2012.

Art. 5. –

La data de 1 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre România şi Statul Israel în domeniul securităţii sociale, semnat la Ierusalim la 28 februarie 2011, ratificat prin Legea nr. 150/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 548 din 6 august 2012.

Art. 6. –

La data de 4 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Protocolul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 3 iulie 2012, privind amendarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova cu privire la cooperarea economică, industrială şi tehnico-ştiinţifică, semnat la Bucureşti la 16 noiembrie 2005, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.194/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 840 din 13 decembrie 2012.

Art. 7. –

La data de 22 ianuarie 2013, ca urmare a îndeplinirii procedurilor interne de către ambele părţi, a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Turkmenistanului pe probleme de colaborare în domeniul transportului, semnat la Ashgabat la 11 octombrie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.289/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2013.

Art. 8. –

La data de 25 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Acordul-cadru dintre Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Administraţiei şi Internelor din România şi Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare pentru instituirea, cu titlu experimental, a unui sprijin pentru reinserţia familiilor de cetăţeni români aparţinând minorităţii romilor, revenite din Franţa, cu un ajutor de revenire acordat de Oficiul Francez pentru Imigraţie şi Integrare, semnat la Bucureşti la 12 septembrie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.189/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 13 decembrie 2012.

Art. 9. –

La data de 28 ianuarie 2013 a intrat în vigoare Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind continuarea operării unei staţii de monitorizare seismică în România, semnat la Bucureşti la 23 februarie 2012, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.202/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 18 decembrie 2012.

Art. 10. –

La data de 2 februarie 2013 a intrat în vigoare Protocolul dintre Ministerul Administraţiei şi Internelor din România prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Serviciul Grăniceri al Republicii Moldova privind consolidarea cooperării la nivel central şi teritorial, semnat la Iaşi la 29 noiembrie 2011, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.158/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 818 din 5 decembrie 2012.

Art. 11. –

La data de 4 februarie 2013 a intrat în vigoare Memorandumul de înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind desfăşurarea ofiţerilor de securitate la bordul aeronavelor, semnat la Bucureşti la 3 mai 2010, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.249/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 880 din 22 decembrie 2012.

p. Ministrul afacerilor externe,

George Ciamba,

secretar de stat

Bucureşti, 20 februarie 2013.

Nr. 254.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here