Ordinul ANSVSA nr. 9/2013 pentru completarea articolului 7 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 73 din 4 februarie 2013 (M.Of. 73/2013).

Văzând Referatul de aprobare nr. 2.472 din 12 decembrie 2012, întocmit de Direcţia de trasabilitate şi siguranţă a alimentelor de origine animală,

având în vedere prevederile art. 34 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 97/2001 privind reglementarea producţiei, circulaţiei şi comercializării alimentelor, republicată,

ţinând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. –

După alineatul (2) al articolului 7 din Norma sanitară veterinară privind controalele veterinare aplicabile comerţului intracomunitar cu produse de origine animală, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 256/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 935 din 17 noiembrie 2006, se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:

” (3) Perioada de graţie acordată pentru ca expeditorul să prezinte autorităţii competente documentele solicitate nu poate fi mai mare de 3 zile lucrătoare, iar costurile ocazionate de manipulare şi depozitare în această perioadă trebuie să fie suportate de expeditor/beneficiar sau reprezentantul acestuia.”

Art. II. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale

Sanitare Veterinare

şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

Bucureşti, 30 ianuarie 2013.

Nr. 9.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here