Ordinul ANSVSA nr. 16/2013 pentru modificarea Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 97 din 18.02.2013 (M.Of. 97/2013).

Intrat în vigoare la: 18 februarie 2013

Văzând Referatul de aprobare nr. 196 din 7 februarie 2013, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară şi pentru siguranţa lanţului alimentar din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

1 având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,

2 în temeiul art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:

Art. I. –

1 Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 16 septembrie 2010, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1 1 1. La anexa nr. 1 litera B, numărul curent 7 se abrogă.

1 1 2. La anexa nr. 1 litera B, numărul curent 10 va avea următorul cuprins:

„10. Unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale care furnizează produse/subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de fermă Activităţi din industria biogazului, farmaceutică, chimică, precum şi din alte domenii de activitate, cu excepţia activităţilor din industria alimentară Codurile CAEN specifice activităţilor desfăşurate”

3. La anexa nr. 2 litera B, numărul curent 7 se abrogă.

1 1 1 4. La anexa nr. 2 litera B, numărul curent 9 va avea următorul cuprins:

„9 Unităţi, altele decât cele din sectorul hranei pentru animale care furnizează produse/subproduse destinate utilizării în hrana animalelor de fermă Activităţi din industria biogazului, farmaceutică, chimică, precum şi din alte domenii de activitate, cu excepţia activităţilor din industria alimentară Codurile CAEN specifice activităţilor desfăşurate 207″

Unităţile din industria alimentară care sunt autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, în conformitate cu legislaţia în vigoare pentru activităţi de obţinere şi de vânzare directă şi/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine nonanimală/animală, precum şi pentru activităţi de producţie, procesare, depozitare, transport şi comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală/animală, în cazul în care desfăşoară şi activităţi din sectorul hranei pentru animale, sunt scutite de obţinerea autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare în baza prevederilor Normei sanitare veterinare privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, cu modificările ulterioare.

Art. III. –

Exploataţiile de creştere a animalelor de la care se obţin produse destinate consumului uman, autorizate/înregistrate sanitar-veterinar, în conformitate cu legislaţia în vigoare din domeniul sănătăţii şi al bunăstării animalelor, care deţin moară proprie, malaxor propriu sau malaxoare mobile pentru producerea de furaje pentru consum propriu, sunt scutite de obţinerea înregistrării sanitare veterinare prevăzute de Norma sanitară veterinară privind procedura de autorizare/înregistrare sanitară veterinară a unităţilor ce desfăşoară activităţi în domeniul hranei pentru animale de fermă şi a mijloacelor de transport al hranei pentru animale de fermă, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 109/2010, cu modificările ulterioare.

Art. IV. –

Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile şi exploataţiile prevăzute la art. II şi III, care solicită înregistrarea/autorizarea sanitar-veterinară pentru activitatea principală desfăşurată, în conformitate cu legislaţia în vigoare, notifică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti activităţile secundare din domeniul hranei pentru animale desfăşurate, în termen de maximum o lună de la obţinerea autorizaţiei/înregistrării sanitar-veterinare.

Art. V. –

Unităţile şi exploataţiile prevăzute la art. II şi III, care efectuează activităţi de producere/comercializare a furajelor în baza autorizaţiei/înregistrării sanitare veterinare deţinute pentru activitatea principală desfăşurată, urmează a fi supuse controlului sanitar-veterinar şi pentru activitatea secundară din domeniul hranei pentru animale.

Art. VI. –

Unităţile şi exploataţiile prevăzute la art. II şi III, care la data intrării în vigoare a prezentului ordin deţin autorizaţie/înregistrare sanitar-veterinară pentru activitatea principală, notifică direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti activităţile din sectorul hranei pentru animale desfăşurate, în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.

Art. VII. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare

Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,

Mihai Ţurcanu

Bucureşti, 12 februarie 2013.

Nr. 16.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here