Ordinul Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 67/2013 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 580 din 12.09.2013 (M.Of. nr. 580/2013).
În vigoare de la 12.09.2013
Având în vedere prevederile art. 75 alin. (1) lit. g), ale art. 76 alin. (1) şi (3) şi ale art. 79 alin. (3) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. b) şi alin. (5) şi ale art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. Se aprobă Metodologia de stabilire a tarifului reglementat practicat de operatorul pieţei de energie electrică, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. Operatorul pieţei de energie electrică şi operatorii economici din sectorul energiei electrice duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.
Art. 3. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
Art. 4. La data intrării in vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 17/2010 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a tarifelor reglementate practicate de operatorii pieţelor centralizate din sectorul energiei electrice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 13 iulie 2010.
Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
Niculae Havrileţ
Bucureşti, 4 septembrie 2013.
Nr. 67.
ANEXĂ
Ordinul ANRE nr. 67/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here