Ordinul ANRE nr. 40/2013 pentru aprobarea tarifelor reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 378 din 26.06.2013 (M.Of. nr. 378/2013).

În vigoare de la 01.07.2013

Având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) şi al art. 9 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 22 alin. (2) lit. d), ale art. 75 alin. (1) lit. c) şi d), art. 79 alin. (3), alin. (4) lit. d) şi alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012 şi ale Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 30/2012 pentru aprobarea Metodologiei de stabilire a preţurilor şi tarifelor la consumatorii finali care nu uzează de dreptul de eligibilitate,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. –

(1) Se aprobă tarifele reglementate la energia electrică livrată de furnizorii de ultimă instanţă consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici, care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) În calculul valorii facturii se utilizează tarifele în forma publicată în anexa nr. 1 (cu patru zecimale). Rotunjirea la unitatea monetară minimă (banul) se realizează la valoarea facturii, înainte de aplicarea TVA.

Art. 2. –

Tarifele aprobate conform art. 1 se aplică în conformitate cu calendarul de eliminare a tarifelor reglementate:

a) consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate;

b) consumatorilor casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici noi care optează pentru furnizorul de ultimă instanţă.

Art. 3. –

Încadrarea în tranşele de putere la tariful CTP de tip monom pentru consumatorii casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate, prevăzut în anexa nr. 1, se face la puterea maximă contractată.

anre
Sursa: Lege5.ro

Art. 4. –

Tarifele la consumatorii finali nu includ accizele stabilite conform legii şi taxa pe valoarea adăugată. Aceste taxe vor fi evidenţiate distinct în factură şi vor fi incluse în suma totală de plată.

Art. 5. –

Consumatorii casnici şi asimilaţi consumatorilor casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate pot să opteze pentru oricare dintre tarifele reglementate corespunzătoare categoriei din care fac parte.

Art. 6. –

Schimbarea tipului de tarif este permisă în următoarele cazuri:

a) după 12 luni calendaristice de la ultima schimbare, cu excepţia consumatorilor casnici care optează să treacă la tarif social sau trebuie să treacă de la tarif social la un alt tarif, în condiţiile reglementărilor în vigoare;

b) la apariţia unor noi tipuri de tarife, chiar dacă de la ultima schimbare nu au trecut 12 luni calendaristice;

c) la desfiinţarea tarifului aplicat consumatorului.

Art. 7. –

Zonele orare utilizate la tarifare sunt stabilite în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 8. –

(1) Tariful social se acordă numai pentru consumul realizat de consumatorii casnici care nu şi-au exercitat dreptul de eligibilitate şi care solicită aplicarea acestui tarif pentru locul de consum unde consumatorul domiciliază şi care au un venit net mediu lunar pe membru de familie mai mic sau egal cu salariul minim pe economie stabilit prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cazul aplicării tarifului social, consumul din perioada de facturare se alocă succesiv pe 3 tranşe.

(3) Cantitatea corespunzătoare primei tranşe se calculează considerând 2 kWh/zi pentru fiecare zi a perioadei de facturare, cantitatea corespunzătoare celei de-a doua tranşe se calculează considerând 1 kWh/zi (suplimentar faţă de prima tranşă) pentru fiecare zi a perioadei de facturare, iar cantitatea corespunzătoare celei de-a treia tranşe nu este limitată.

[…]

Ordinul ANRE nr. 40/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here