Ordinul ANRDE nr. 9/2013 privind constituirea Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 144 din 19.03.2013 (M.Of. 144/2013).

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) lit. a) şi r) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se constituie la nivelul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei Comisia tehnică de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale, având componenţa nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, comisia tehnică prevăzută la art. 1 va elabora şi va supune spre aprobare preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.

Art. 3. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Bucureşti, 13 martie 2013.

Nr. 9.

ANEXĂ

COMPONENŢA

Comisiei tehnice de avizare a studiilor de fezabilitate întocmite în vederea concesionării serviciului de distribuţie a gazelor naturale şi de emitere a avizelor conforme pentru operatorii economici din sectorul gazelor naturale

1. Sorin Bulagea – preşedintele comisiei – director general Direcţia generală reglementări tehnice şi autorizare în domeniul gazelor naturale

2. Mihai Râmniceanu – vicepreşedintele comisiei – director Direcţia reglementări tehnice în domeniul gazelor naturale

3. Ecaterina Hoffmann – membru – director Direcţia autorizare în domeniul gazelor naturale

4. Grigore Arhire – membru – director Direcţia control teritorial

5. Simona Grigore – membru – şef Serviciul autorizaţii şi licenţe gaze naturale

6. Mihaela Vintilă – membru – expert Serviciul reglementări tehnice regim medie, redusă şi joasă presiune

7. Sorin Croitoru – membru – expert Serviciul reglementări tehnice regim înaltă presiune

8. Andrei Legendi – membru – expert Serviciul reglementări tehnice regim medie, redusă şi joasă presiune

9. Carmen Cociş – membru – consilier juridic Direcţia juridică

10. Andreea Panaite – secretar

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here