Ordinul ANRDE nr. 8/2013 privind stabilirea cotei obligatorii de achiziţie de certificate verzi, aferentă anului 2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 118 din 01.03.2013. (M.Of. 118/2013)

Intrat în vigoare la: 1 martie 2013

Având în vedere prevederile art. 9 alin. (1) lit. x) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, ale art. 4 alin. (9) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. –

Cota obligatorie de achiziţie de certificate verzi de către operatorii economici care au obligaţia achiziţiei de certificate verzi, pentru anul 2012, se stabileşte la 0,1188 certificate verzi/MWh.

Art. 2. –

Societatea Comercială Operatorul Pieţei de Energie Electrică OPCOM – S.A., producătorii de energie electrică din surse regenerabile şi operatorii economici prevăzuţi la art. 1 duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. –

Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Bucureşti, 27 februarie 2013.

Nr. 8.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here