Ordinul ANRDE nr. 39/2013 privind stabilirea tarifelor reglementate pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 391 din 29.06.2013 (M.Of. 391/2013).
În vigoare de la 01.07.2013 până la 30.06.2014
Având în vedere dispoziţiile art. 178 alin. (2) lit. a) şi ale art. 179 alin. (6) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
în temeiul dispoziţiilor art. 10 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,
preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
Art. 1. – (1) Tariful pentru prestarea serviciilor ferme de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014, în cazul contractelor de transport încheiate pe un an gazier ori pe multiplu de ani gazieri, se stabileşte după cum urmează:
a) componenta fixă de rezervare a capacităţii pentru servicii ferme – 1,42 lei/MWh/h;
b) componenta volumetrică pentru cantitatea transportată pentru sistemele de distribuţie – 7,30 lei/MWh transportat;
c) componenta volumetrică pentru cantitatea transportată numai prin Sistemul naţional de transport – 8,19 lei/MWh transportat.
psl
(2) Tariful pentru prestarea serviciilor întreruptibile de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014, în cazul contractelor de transport încheiate pe un an gazier ori pe multiplu de ani gazieri, se stabileşte după cum urmează:
a) componenta fixă de rezervare a capacităţii pentru servicii întreruptibile – 1,27 lei/MWh/h;
b) componenta volumetrică pentru cantitatea transportată pentru sistemele de distribuţie – 7,30 lei/MWh transportat;
c) componenta volumetrică pentru cantitatea transportată numai prin Sistemul naţional de transport – 8,19 lei/MWh transportat.
(3) Tariful pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014, în cazul contractelor de transport încheiate pe o perioadă mai mică de un an gazier, se stabileşte după cum urmează:

Denumire componentă tarif pentru prestarea serviciilor de transport al gazelor naturale prin Sistemul naţional de transport

Valoare componentă tarif aferentă perioadei de aplicare

1 iulie 2013- 30 septembrie 2013

1 octombrie 2013- 31 decembrie 2013

1 ianuarie 2014- 31 martie 2014

1 aprilie 2014- 30 iunie 2014

a) componenta fixă de rezervare a capacităţii pentru servicii ferme pe zi – lei/MWh/h

1,42

2,84

2,84

1,42

b) componenta fixă de rezervare a capacităţii pentru servicii ferme pe lună – lei/MWh/h

1,28

2,27

2,27

1,28

c) componenta fixă de rezervare a capacităţii pentru servicii ferme pe trimestru – lei/MWh/h

1,13

1,99

1,99

1,13

d) componenta volumetrică pentru cantitatea transportată pentru sistemele de distribuţie – lei/MWh transportat

7,30

7,30

7,30

7,30

e) componenta volumetrică pentru cantitatea transportată numai prin Sistemul naţional de transport – lei/MWh transportat

8,19

8,19

8,19

8,19

(4) Tariful pentru serviciile de transport al gazelor naturale de tip Backhaul, prestate în punctele de interconectare a Sistemului naţional de transport cu sistemele de transport din statele membre ale Uniunii Europene în baza contractelor de transport încheiate pe o perioadă mai mică ori mai mare de un an gazier, în perioada 1 iulie 2013-30 iunie 2014, este în valoare de 1,14 lei/MWh/h, reprezentând componenta fixă pentru rezervarea de capacitate de tip Backhaul.
Ordinul ANRDE nr. 39/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here