Ordinul ANAF nr. 339/2013 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare şi a Procedurii de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 203 din 10.04.2013 (M.Of. 203/2013).

În vigoare de la 10.04.2013

În temeiul:

– art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. 1563 alin. (11) – (13) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

– art. II alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 15/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobată cu modificări prin Legea nr. 208/2012;

– art. 7 şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. –

(1) Se aprobă Procedura de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Se aprobă Procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, prevăzută în anexa nr. 2.

Art. 2. –

Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) Decizie de înregistrare, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, prevăzută în anexa nr. 3;

b) Înştiinţare, prevăzută în anexa nr. 4;

anaf1
Sursa foto: Lege5.ro

c) Înştiinţare privind înregistrarea, din oficiu, în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, prevăzută în anexa nr. 5;

d) Decizie de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, prevăzută în anexa nr. 6;

e) Înştiinţare privind radierea, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, prevăzută în anexa nr. 7;

f) Decizie de îndreptare a erorilor materiale privind înregistrarea/radierea, din oficiu, în/din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare”, prevăzută în anexa nr. 8.

anaf2
Sursa foto: Lege5.ro

Art. 3. –

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor menţionate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 9.

Art. 4. –

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. –

Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. –

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

Bucureşti, 28 martie 2013.

Nr. 339.

Procedurile de înregistrare/radiere, precum şi formularele conexe pot fi consultate gratuit Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here