25 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul ANAF nr. 230/213 privind Procedura de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal

Ordinul ANAF nr. 230/2013 pentru aprobarea Procedurii de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 126 din 7.03.2013 (M.Of. 126/2013).

Având în vedere prevederile art. 1101 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă Procedura de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal, puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Municipiului Bucureşti şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Şerban Pop

Bucureşti, 1 martie 2013.

Nr. 230.

ANEXĂ

PROCEDURĂ

de accesare a informaţiilor cuprinse în dosarul fiscal,

puse la dispoziţia contribuabililor pe pagina de internet a

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în spaţiul privat al contribuabilului

I. Dispoziţii generale

1. În vederea reducerii contactului direct dintre contribuabili şi funcţionarii publici din cadrul organului fiscal şi simplificării accesului la o informaţie rapidă şi exactă, informaţiile cuprinse în evidenţa creanţelor fiscale, care fac parte din dosarul fiscal al contribuabilului, se publică pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, asigurându-se astfel transparenţa datelor cuprinse în fişa pe plătitori.

2. Contribuabilii pot accesa informaţiile prevăzute la pct. 1, de pe pagina de internet a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin autentificare în baza certificatului digital.

3. Pentru utilizarea accesului controlat la dosarul fiscal, contribuabilii pot solicita emiterea unui certificat digital în baza formularelor 152 şi 153, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta procedură, aplicându-se în mod corespunzător prevederile Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, cu modificările şi completările ulterioare.

4. După autentificarea în baza certificatului digital, contribuabilul are acces la spaţiul său privat, unde vizualizează informaţii din dosarul fiscal prin accesarea aplicaţiei “Dosar fiscal”.

II. Mod de accesare

5. La accesarea serviciului de acces controlat la dosarul fiscal al contribuabilului se afişează meniul principal care conţine 4 submeniuri de lucru, astfel:

a) submeniul DATE IDENTIFICARE;

b) submeniul VECTOR FISCAL;

c) submeniuri pentru fiecare DECLARAŢIE;

d) submeniul SITUAŢIE SINTETICĂ.

6. În mod automat, aplicaţia afişează o listă care cuprinde codurile de identificare fiscală asociate certificatului digital cu care s-a realizat autentificarea, iar contribuabilul selectează codul de identificare fiscală pentru care doreşte afişarea informaţiilor.

7. Se lansează acţiunea de căutare a datelor pentru codul de identificare fiscală furnizat. În absenţa acestei alegeri, utilizatorul va vizualiza meniurile, însă acestea nu vor avea conţinut.

III. Informaţii afişate

8. Submeniul DATE IDENTIFICARE

În acest submeniu se prezintă principalele date de identificare ale contribuabilului, sub formă de secţiuni, astfel:

8.1. Secţiunea de date comune, care prezintă principalele date de identificare, comune tuturor tipurilor de coduri de identificare fiscală. În prima parte a secţiunii se prezintă codul de identificare fiscală selectat şi denumirea contribuabilului, iar în cea de a doua parte se prezintă domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili din care face parte, starea acestuia, ultima declaraţie de înregistrare/menţiuni, cu includerea numărului şi datei declaraţiei, data atribuirii codului de identificare fiscală, starea acestuia în ceea ce priveşte înregistrarea ca plătitor de T.V.A., tipul sediului.

8.2. Secţiunea de date specifice, care prezintă principalele date specifice, caracteristice tipului de contribuabil selectat, şi categoriile pentru care se prezintă informaţii de identificare specifice, respectiv:

8.2.1. Persoană juridică

La această categorie se regăsesc informaţii privind forma de organizare, informaţii despre codul CAEN, domiciliul fiscal, sediul social, organul fiscal competent, grupa de contribuabili, stare, ultima declaraţie de înregistrare/menţiuni, data atribuirii codului de identificare fiscală, plătitor T.V.A., tip sediu.

8.2.2. Persoană fizică autorizată

La această categorie se regăsesc informaţii privind forma de organizare şi informaţii despre codul CAEN (numărul şi denumirea acestuia, precum şi anul din care contribuabilul are asociat acest cod). În funcţie de categoria de persoană fizică (profesii libere sau prestatoare de activităţi comerciale) se prezintă codul numeric personal, numele şi prenumele, codul CAEN (denumirea şi anul de atribuire), numărul de înregistrare la registrul comerţului.

8.2.3. Instituţie publică

La această categorie se regăsesc informaţii privind actul normativ de înfiinţare, sistemul de finanţare, organul tutelar, sectorul de activitate.

8.2.4. Persoană juridică nerezidentă

La această categorie se regăsesc informaţii privind codul de identificare fiscală în ţara de apartenenţă şi forma juridică.

Consultă textul integral al Procedurii AICI!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu