Ordinul ANAF nr. 1534/2013 privind modificarea anexei la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 235 din 24.04.2013 (M.Of. 235/2013).

În vigoare de la 27.04.2013

Ţinând cont de:

– dispoziţiile art. 156 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 707/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

– prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau ieşirea din Comunitate;

– solicitarea DG TAXUD pentru modificarea formularelor, înregistrată la Autoritatea Naţională a Vămilor cu nr. 61.294 din 5 decembrie 2012;

– Avizul DG TAXUD asupra formularelor, înregistrat la Autoritatea Naţională a Vămilor cu nr. 17.502 din 1 aprilie 2013,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale a Vămilor, cu modificările şi completările ulterioare,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. –

Anexa la Ordinul vicepreşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.028/2012 pentru stabilirea formularului unic al Uniunii Europene utilizat la declararea numerarului la frontiera comunitară se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. –

Direcţia economică, investiţii şi administrarea serviciilor din cadrul Autorităţii Naţionale a Vămilor va lua măsuri pentru tipărirea formularelor şi transmiterea lor la birourile vamale de frontieră.

Art. III. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 3 zile de la data publicării.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Dorel Fronea

Bucureşti, 11 aprilie 2013.

Nr. 1.534. 

ANEXĂ*)

(Anexă la Ordinul nr. 2.028/2012)

 anaf1

Sursa foto: Lege5.ro

INFORMAŢII GENERALE:

Obligaţia de declarare a numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniunea Europeană face parte din strategia Uniunii Europene de prevenire a spălării banilor şi de combatere a finanţării terorismului

Aveţi obligaţia de a completa acest formular dacă intraţi sau ieşiţi din Uniunea Europeană cu o sumă de 10 000 EUR sau mai mult în numerar (sau echivalentul în euro dacă este vorba de alte monede) conform Regulamentului (CE) nr. 1889/2005, articolul 3 (1) şi conform HG 707/2006 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României, cu modificările şi completările ulterioare, art. 156 (3).

Potrivit Regulamentului (CE) nr. 1889/2005 articolul 2 (2), aveţi obligaţia de a declara:

a) instrumente negociabile la purtător, inclusiv instrumente monetare la purtător, precum cecuri de călătorie, instrumente negociabile (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale), care sunt fie la purtător, andosate fără restricţii, întocmite pe numele unui beneficiar fictiv, fie într-o astfel de formă încât proprietatea asupra acestora este transferată în momentul transmiterii, precum şi instrumente incomplete (inclusiv cecuri, bilete la ordin şi mandate poştale) semnate, dar cu numele beneficiarului omis;

b) valută (bancnote şi monede în circulaţie, ca mijloc de schimb).

În cazul în care informaţiile consemnate în formular sunt false, incorecte sau incomplete, se va considera că semnatarul nu a respectat obligaţia de mai sus şi este pasibil de sancţiuni sau de reţinerea sau confiscarea numerarului de către autorităţile competente în conformitate cu HG 707/2006 de aprobare a Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României cu modificările şi completările ulterioare, art. 653 alin. 1 (a) şi (i) şi cu Regulamentul (CE) nr 1889/2005, articolele 3 (1) şi 9 (1). Informaţiile şi datele personale se înregistrează şi prelucrează de către autorităţile competente [Regulamentul (CE) nr. 1889/2005, articolul 5 (1) ] şi se pun la dispoziţia autorităţilor menţionate la articolul 22 din Directiva 2005/60/CE. Datele vor fi tratate conform regulilor aplicabile în materie de protecţie a datelor cu caracter personal aşa cum prevede Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date şi în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată. 

[…]

Forma integrală a Ordinului ANAF nr. 1534/2013 poate fi consultată pe Lege5.ro, noul soft de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here