19 Februarie, 2018

Legislaţie: Ordinul ANAF nr. 1081/2011 privind modificarea formularelor 392 A şi 392 B

Ordinul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 65 din 22 ianuarie 2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui ANAF nr. 1081/2011 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare de declaraţii informative, publicat în Monitorul Oficial nr. 56 din 24 ianuarie 2013 (M.Of. 56/2013). 

Având în vedere dispozițiile art. 1563 alin. (4) și (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 228 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și pentru a se asigura informațiile necesare determinării bazei TVA pentru resursa proprie a României, potrivit prevederilor Regulamentului (CEE, EURATOM) nr. 1.553/89 al Consiliului din 29 mai 1989 privind regimul unitar definitiv de colectare a resurselor proprii provenite din taxa pe valoarea adăugată,

în temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare,

președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 1.081/2011 pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare de declarații informative, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, se modifică după cum urmează:

1. La anexa nr. 4, la “Instrucțiuni pentru completarea formularului (392 A) «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul …. », primul paragraf va avea următorul cuprins:

“Formularul «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ….» se completează de către persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a căror cifră de afaceri, efectiv realizată la finele anului calendaristic, este inferioară sumei de 220.000 lei.”

2. La anexa nr. 4, la “Instrucțiuni pentru completarea formularului (392 A) «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri și prestările de servicii efectuate în anul ….»”, precizările de la secțiunea “Cifra de afaceri” vor avea următorul cuprins:

“Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.”

3. La anexa nr. 4, la “Instrucțiuni pentru completarea formularului (392 B) «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul ….»”, primul paragraf va avea următorul cuprins:

“Formularul «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul ….» se completează de către persoanele impozabile neînregistrate în scopuri de TVA, potrivit dispozițiilor art. 153 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, a căror cifră de afaceri realizată la finele anului calendaristic, excluzând veniturile obținute din vânzarea de bilete de transport internațional rutier de persoane, este inferioară sumei de 220.000 lei.”

4. La anexa nr. 4, la “Instrucțiuni pentru completarea formularului (392 B) «Declaraţie informativă privind livrările de bunuri, prestările de servicii și achizițiile efectuate în anul ….»”, precizările de la secțiunea “Cifra de afaceri” vor avea următorul cuprins:

“Se înscrie cifra de afaceri realizată la finele anului de raportare, care trebuie să fie inferioară sumei de 220.000 lei.”

5. La anexa nr. 5, la punctul 3.2, literele a) și b), sintagma “cu cifră de afaceri mai mică de 35.000 euro, calculată în echivalent lei, potrivit legii, respectiv inferioară sumei de 119.000 lei” se înlocuiește cu sintagma “cu cifră de afaceri mai mică de 220.000 lei”.

Art. II. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. III. -

Direcția generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcția generală de tehnologia informației, Direcția generală de administrare a marilor contribuabili, precum și direcțiile generale ale finanțelor publice județene și a municipiului București vor luă măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

p. Președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală,

 Constantin Mihail

 București, 22 ianuarie 2013.

 Nr. 65.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu