Ordinul Ministerului Sănătăţii nr. 92/2013 pentru aprobarea listei unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi, publicat în Monitorul Oficial , Partea I, nr. 90 din 12.02.2013 (M.Of. nr. 90/2013).

Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei de asistenţă medicală şi politici publice nr. E.N. 1.073/2013,

ţinând cont de prevederile art. 160 alin. (10) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 760/2009 privind înfiinţarea Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice şi pentru aprobarea înfiinţării unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă lista unităţilor sanitare care realizează activităţi de recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. –

Unităţile sanitare prevăzute în anexă şi aflate în coordonarea metodologică a Registrului Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice vor respecta standardele naţionale aplicabile lor, precum şi protocoalele standard de operare şi formularele în vigoare.

Art. 3. –

În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, unităţile sanitare prevăzute în anexă vor încheia cu Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice protocoale de colaborare pentru îndeplinirea activităţilor pentru care au fost desemnate.

Art. 4. –

Unităţile sanitare prevăzute în anexă şi Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătăţii,

Gheorghe-Eugen Nicolăescu

Bucureşti, 8 februarie 2013.

Nr. 92.

ANEXĂ

LISTA


unităţilor sanitare desemnate să efectueze activităţi de

recrutare, testare şi donare de celule stem hematopoietice

de la donatori neînrudiţi

I. Activităţile de recrutare a donatorilor neînrudiţi de celule stem hematopoietice se efectuează în următoarele unităţi sanitare:

1. Centre de transfuzie sanguină teritoriale:

a) Centrul de Transfuzie Sanguină Arad;

b) Centrul de Transfuzie Sanguină Oradea;

c) Centrul de Transfuzie Sanguină Brăila;

d) Centrul de Transfuzie Sanguină Braşov;

e) Centrul de Transfuzie Sanguină Bucureşti;

f) Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj;

g) Centrul de Transfuzie Sanguină Craiova;

h) Centrul de Transfuzie Sanguină Galaţi;

i) Centrul de Transfuzie Sanguină Ploieşti;

j) Centrul de Transfuzie Sanguină Olt;

k) Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Timişoara;

l) Centrul de Transfuzie Sanguină Târgu Mureş;

m) Centrul de Transfuzie Sanguină Satu Mare;

n) Centrul de Transfuzie Sanguină Slobozia.

2. Unităţi sanitare care pot organiza centre ale donatorilor de celule stem hematopoietice (la nivelul punctului de transfuzie sau al ambulatorului de specialitate al spitalului):

a) Institutul Clinic Fundeni, Bucureşti;

b) Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti;

c) Spitalul Clinic de Urgenţă Floreasca;

d) Institutul Regional de Oncologie Iaşi.

II. Activităţile de testare a donatorilor neînrudiţi de celule stem hematopoietice se efectuează în următoarele unităţi sanitare, după cum urmează:

1. Testarea grupei sanguine şi Rh-ului:

a) testarea grupei sanguine şi Rh-ului donatorilor neînrudiţi de celule stem hematopoietice la înscrierea în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice: toate unităţile sanitare care organizează centre ale donatorilor de celule stem hematopoietice;

b) testarea grupei sanguine şi Rh-ului donatorilor neînrudiţi de celule stem hematopoietice, la testarea de verificare:

b1) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti -Laboratorul Naţional HLA;

b2) Institutul Clinic Fundeni – Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;

b3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara – Centrul regional de imunologie de transplant.

2. Testarea virusologică:

a) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti – Laboratorul Virusologie;

b) Institutul Clinic Fundeni – Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;

c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara – Centrul regional de imunologie de transplant;

d) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş – Laboratorul clinic imunologie transplant;

e) Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca – Laboratorul clinic de analize medicale şi imunologie;

f) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Spiridon” Iaşi – Laboratorul de imunologie şi genetică.

3. Testarea histocompatibilităţii:

a) Testarea histocompatibilităţii donatorilor neînrudiţi de celule stem hematopoietice, la înscrierea în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice:

a1) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti -Laboratorul Naţional HLA;

a2) Institutul Clinic Fundeni – Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;

a3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara – Centrul regional de imunologie de transplant;

a4) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş – Laboratorul clinic imunologie transplant;

a5) Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj-Napoca – Laboratorul clinic de analize medicale şi imunologie;

a6) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă “Sfântul Spiridon” Iaşi – Laboratorul de imunologie şi genetică;

b) Testarea extinsă a histocompatibilităţii donatorilor neînrudiţi de celule stem hematopoietice înscrişi în Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice:

b1) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti -Laboratorul Naţional HLA;

b2) Institutul Clinic Fundeni – Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;

b3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara – Centrul regional de imunologie de transplant;

c) Testarea de verificare a histocompatibilităţii donatorilor neînrudiţi de celule stem hematopoietice:

c1) Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională “Prof. Dr. C.T. Nicolau” Bucureşti – Laboratorul Naţional HLA;

c2) Institutul Clinic Fundeni – Laboratorul de diagnostic, biologie moleculară, imunologie HLA şi virusologie;

c3) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă nr. 1 Timişoara – Centrul regional de imunologie de transplant.

III. Activităţile de prelevare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi se efectuează în următoarele unităţi sanitare, după cum urmează:

1. Prelevare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi pentru pacienţi din străinătate: Institutul Clinic Fundeni – Centrul de Prelevare a Celulelor Stem Hematopoietice organizat la nivelul Centrului de Transplant Medular.

2. Prelevare de celule stem hematopoietice de la donatori neînrudiţi pentru pacienţi din ţară, în vederea realizării transplantului la nivelul centrelor de transplant din aceste instituţii:

a) Institutul Clinic Fundeni – Centrul de Prelevare a Celulelor Stem Hematopoietice organizat la nivelul Centrului de Transplant Medular.

b) Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii “Louis Ţurcanu” Timişoara – Centrul de Prelevare a Celulelor Stem Hematopoietice;

c) Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş – Centrul de Prelevare a Celulelor Stem Hematopoietice.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here