Ordin ANRDE nr. 7/2013 privind modificarea Metodologiei pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 113 din 27.02.2013 (M.Of. 113/2013).

Intrat în vigoare la: 27 februarie 2013

Având în vedere dispoziţiile art. 10 alin. (1) lit. l) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, prevederile art. 200 alin. (4) din Legea energiei electrice şi gazelor naturale nr. 123/2012, precum şi prevederile art. 5 alin. (1) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012,

preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. I. –

Metodologia pentru aprobarea preţurilor şi stabilirea tarifelor reglementate în sectorul gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 22/2012, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 6 iunie 2012, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

Art. 48. –

(1) Sistemul tarifar pentru activitatea de transport cuprinde un set de tarife de tipul «intrare-ieşire», stabilite pentru punctele de delimitare la intrarea în sistemul de transport în care se rezervă capacitatea, denumite în continuare puncte de intrare tarifate, şi la ieşirea din sistemul de transport în care se rezervă capacitatea, denumite în continuare puncte de ieşire tarifate, precum şi pentru utilizarea sistemului.

(2) Metodologia de calcul, în detaliu, precum şi structura tarifului de transport de tipul «intrare-ieşire» vor fi aprobate de către ANRE, având la bază propunerea înaintată de către operatorul sistemului naţional de transport.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), până la intrarea în vigoare a metodologiei menţionate la alin. (2) şi a tarifelor de transport de tipul «intrare-ieşire» stabilite în baza acesteia, tariful pentru serviciile de transport prin sistemul naţional de transport se stabileşte având în vedere prevederile art. 55.”

2. La articolul 55, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

Art. 55. –

(1) În prima, a doua şi a treia perioadă de reglementare, până la introducerea sistemului de tarifare de tipul «intrare-ieşire» prevăzut la art. 48, tariful pentru serviciile de transport prin sistemul naţional de transport este unic şi are o structură binomială formată din următoarele componente:

a) RC(t) – componenta fixă pentru rezervarea capacităţii în sistemul de transport, exprimată în lei/MWh/h;

b) V(t) – componenta volumetrică pentru utilizarea sistemului de transport, exprimată în lei/MWh.”

Art. II. –

Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi operatorul Sistemului naţional de transport al gazelor naturale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Autorităţii Naţionale de

Reglementare în Domeniul Energiei,

Niculae Havrileţ

Bucureşti, 20 februarie 2013.

Nr. 7.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here