19 Februarie, 2018

Legislaţie: OPANAF nr. 622/2013 privind modificarea Procedurii pentru stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu

Ordinul nr. 622/2013 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 359 din 17.06.2013 (M.Of. 359/2013).

În vigoare de la 17.06.2013

În baza prevederilor art. 10 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, ale art. 3 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 88/2013, şi ale art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. I. -

Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 296/2013 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 142 din 18 martie 2013, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera e) se abrogă.

2. La anexa nr. 1 “Procedura privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule”, punctele 2.7, 2.8, 2.10 şi 2.11 vor avea următorul cuprins:

” 2.7. Pe baza referatului prevăzut la pct. 2.5, compartimentul de specialitate întocmeşte proiectul «Deciziei privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehicule», potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

2.8. Decizia prevăzută la pct. 2.7 se întocmeşte în două exemplare, se verifică şi se avizează de şeful compartimentului de specialitate şi se înaintează împreună cu documentaţia şi cu referatul, spre aprobare, conducătorului unităţii fiscale.

. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .

2.10. Decizia prevăzută la pct. 2.7 este decizie sub rezerva verificării ulterioare, potrivit art. 90 din Codul de procedură fiscală.

2.11. Un exemplar al deciziei prevăzute la pct. 2.7 se comunică contribuabilului, în conformitate cu prevederile art. 44 din Codul de procedură fiscală, iar al doilea exemplar se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.”

3. La anexa nr. 1, anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte din prezentul ordin.

4. Anexa nr. 6 “Decizia privind stabilirea sumei reprezentând timbrul de mediu pentru autovehiculele care fac obiectul contractelor de leasing” se abrogă.

5. La anexa nr. 8 “Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularelor de cereri şi decizii”, punctul 4 se abrogă.

Art. II. -

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. -

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 31 mai 2013.

Nr. 622.

anaf1
Sursa foto: Lege5.ro

Ordinul nr. 622/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu