Ordinul nr. 607/2013 privind aprobarea Procedurii de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, precum şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 345 din 12.06.2013 (M. Of. 345/2013).

În vigoare de la 12.06.2013

În temeiul art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 5 alin. (4) şi al art. 127 alin. (8) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al pct. 4 din Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. –

Se aprobă Procedura de implementare şi de administrare a grupului fiscal unic, prevăzută în anexa nr. 1.

grup1
Sursa foto: Lege5.ro

Art. 2. –

Se aprobă modelul şi conţinutul următoarelor formulare:

a) “Cerere privind grupul fiscal unic“, cod 14.13.03.02/g.f., prevăzut în anexa nr. 2. Instrucţiunile de completare a cererii sunt prevăzute în anexa nr. 3;

b) “Decizie privind aprobarea/respingerea implementării grupului fiscal unic“, cod 14.13.02.02/g.f., prevăzut în anexa nr. 4;

c) “Decizie privind modificări ulterioare în cadrul grupului fiscal unic“, cod 14.13.02.02/g.f.m., prevăzut în anexa nr. 5.

Art. 3. –

Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de arhivare a formularelor precizate la art. 2 sunt prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 4. –

(1) Referirile la Codul fiscal din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la titlul VI “Taxa pe valoarea adăugată” al Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, iar referirile la normele metodologice reprezintă trimiteri la Normele metodologice de aplicare a titlului VI “Taxa pe valoarea adăugată” din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Referirile la Codul de procedură fiscală din cuprinsul prezentului ordin reprezintă trimiteri la Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 5. –

Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 7. –

Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor bugetare, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,

Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 29 mai 2013.

Nr. 607.

OPANAF nr. 607/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here