21 Februarie, 2018

Legislaţie: OpANAF nr. 1024/2013 privind formularul “Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale”

OpANAF nr. 1024/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului formularului “Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale”, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 501 din 08.08.2013 (M.Of. nr. 501/2013).

În baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul dispoziţiilor art. 86 alin. (1), art. 109 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului “Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale”, cod 14.13.02.99/3, prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 2. - Formularul “Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale” se completează conform instrucţiunilor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, utilizare şi păstrare a formularului “Decizie privind nemodificarea bazei de impunere ca urmare a inspecţiei fiscale” sunt stabilite în anexa nr. 3.

Art. 4. - Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală tehnologia informaţiei, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor fiscale, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, Autoritatea Naţională a Vămilor din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

1024
Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu

Bucureşti, 29 iulie 2013.
Nr. 1.024.

ANEXA Nr. 1

OpANAF nr. 1024/2013 poate fi consultat integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu