Ordinul preşedintelui ANAF nr. 1.022/2013 privind aprobarea modelului şi conţinutului unor documente întocmite în activitatea de inspecţie fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 505 din 09.08.2013 (M.Of. nr. 505/2013).
În vigoare de la 09.08.2013
În baza prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul dispoziţiilor art. 86 alin. (1), art. 109 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
Art. 1. – (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului “Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere”, prevăzut în anexa nr. 1.
(2) Instrucţiunile de completare a formularului “Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere” sunt prevăzute în anexa nr. 2.
(3) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului “Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere” sunt prevăzute în anexa nr. 3.
art1
Art. 2. Actul administrativ fiscal “Decizie de impunere privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale stabilite suplimentar de plată de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere” se emite pentru fiecare persoană fizică plătitoare de impozit pe venit, pentru care s-au stabilit obligaţii fiscale suplimentare.
Art. 3. – (1) Se aprobă modelul şi conţinutul formularului “Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere”, prevăzut în anexa nr. 4.
(2) Instrucţiunile de completare a formularului “Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente, în mod individual şi/sau într-o formă de asociere” sunt prevăzute în anexa nr. 5.
(3) Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi păstrare a formularului “Decizie de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare de plată stabilite de inspecţia fiscală pentru persoane fizice care desfăşoară activităţi independente în mod individual şi/sau într-o formă de asociere” sunt prevăzute în anexa nr. 6.
Art. 4. Direcţia generală coordonare inspecţie fiscală, Direcţia generală de reglementare a colectării creanţelor fiscale, Direcţia generală tehnologia informaţiei, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
Art. 5. Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 6. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
Gelu-Ştefan Diaconu
Bucureşti, 29 iulie 2013.
Nr. 1.022.
ANEXA Nr. 1
OpANAF nr. 1022/2013 poate fi consultat pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here