22 Martie, 2018

Legislaţie: OG nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din OUG nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri

Ordonanţa Guvernului nr. 11/2013 privind completarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 415 din 09.07.2013 (M.Of. nr. 415/2013).

În vigoare de la 12.07.2013

Având în vedere că sprijinirea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii (IMM) este o prioritate atât la nivelul Uniunii Europene, cât şi la nivel naţional, deoarece această extrem de numeroasă categorie de operatori economici, mai dinamici şi mai flexibili decât societăţile mari, constituie liantul oricărei economii moderne,

având în vedere că Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri s-a bucurat de un larg interes în rândul tinerilor şi a condus la crearea a peste 10.000 de locuri de muncă, iar prin program sunt acordate facilităţi fiscale care se vor compensa în mare măsură prin contribuţiile de asigurări sociale şi impozit pe salarii plătite de către noii angajaţi,

considerând necesară susţinerea şi sprijinirea dezvoltării afacerilor iniţiate de către tinerii întreprinzători, precum şi pentru încurajarea creării de noi locuri de muncă, în sensul ca facilităţile acordate prin program să nu se recupereze în cazul în care societatea cu răspundere limitată debutantă îşi schimbă calitatea de microîntreprindere, trecând într-o altă categorie de IMM,

în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.13 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

Articol unic. - La articolul 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobată cu modificări prin Legea nr 301/2011, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:

“(11) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. a), facilităţile acordate prin program nu se consideră acordate necuvenit şi nu se recuperează în situaţia în care calitatea de microîntreprindere aparţinând întreprinzătorului debutant a fost pierdută, deoarece societatea cu răspundere limitată înfiinţată de întreprinzătorul debutant nu se mai încadrează în categoria microîntreprinderilor potrivit prevederilor Legii nr. 346/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei ordonanţe de urgenţă.

og11

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,
Varujan Vosganian

p. Ministrul delegat pentru întreprinderi mici şi mijlocii,
mediul de afaceri şi turism,
Dumitru Dan Enache,
secretar de stat

p. Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Dan Manolescu,
secretar de stat

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale
şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 4 iulie 2013.
Nr. 11.

OG nr. 11/2013 poate fi consultată şi pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu