Ordonanţa Guvernului nr. 1 din 9 ianuarie 2013 pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul impozitelor şi taxelor locale, publicată în Monitorul Oficial nr. 18 din 9 ianuarie 2013 (M.Of. 18/2013)

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.3. din Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

Articol unic. –

 (1) Pentru anul 2013, prin derogare de la prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, autoritățile administrației publice locale pot adopta hotărâri privind reducerea nivelurilor valorilor impozabile, impozitelor și taxelor locale prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile începând cu anul 2013, cel mult până la nivelurile prevăzute prin hotărârile autorităților administrației publice locale respective, adoptate de către acestea pentru anul 2012.

(2) Hotărârile prevăzute la alin. (1) pot fi adoptate în termen de cel mult 20 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe.

(3) Sumele achitate de contribuabili peste nivelurile impozitelor și taxelor locale aprobate prin hotărâri ale autorităților deliberative conform alin. (1) se compensează cu obligații de plată către bugetele locale cu termene de plată viitoare sau se restituie la cererea contribuabililor.

Bucureşti, 9 ianuarie 2013.

Nr. 1.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here