19 Februarie, 2018

Legislaţie: Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice

Normele metodologice din 12.04.2013 privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013, publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 229 din 22.04.2013 (M.Of. 229/2013).

În vigoare de la 22.04.2013

CAPITOLUL I

Situaţii financiare trimestriale

1. Situaţiile financiare care se întocmesc de instituţiile publice la finele trimestrelor I, II şi III în anul 2013 se compun din: bilanţ, contul de rezultat patrimonial, situaţia fluxurilor de trezorerie, conturi de execuţie bugetară şi anexe la situaţiile financiare, care includ politici contabile şi note explicative.

Situaţiile financiare trimestriale se întocmesc conform modelelor aprobate prin:

1.(1) Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 629/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2009, cu modificările şi completările ulterioare:

- anexa 1 “Bilanţ”;

În formularul “Bilanţ” (anexa 1 la situaţiile financiare) nu se completează următoarele informaţii: cod rând 22.1, 34, 36, 61.1, 63, 73.1, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;

- anexa 2 “Contul de rezultat patrimonial”;

- anexa 3 “Situaţia fluxurilor de trezorerie”;

- anexa 4 “Situaţia fluxurilor de trezorerie”;

- anexa 5 “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Venituri”;

- anexa 6 “Contul de execuţie a bugetului instituţiei publice – Cheltuieli”;

- anexa 7 “Contul de execuţie a bugetului instituţiilor publice – Cheltuieli”;

- anexa 14a “Disponibil din mijloace cu destinaţie specială”;

- anexa 14b “Disponibil din mijloace cu destinaţie specială”;

norme1
Sursa foto: Lege5.ro

În formularul “Disponibil din mijloace cu destinaţie specială” (anexa 14b la situaţiile financiare) nu se completează cod rând 09, pentru disponibil la începutul anului, încasări, plăţi şi disponibil la sfârşitul perioadei;

- anexa 15 “Contul de execuţie a bugetului creditelor externe – Cheltuieli”;

- anexa 17 “Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Venituri”;

- anexa 18 “Contul de execuţie a bugetului fondurilor externe nerambursabile – Cheltuieli”;

- anexa 30 “Plăţi restante”;

- anexa 30b “Plăţi restante”;

- anexa 40a “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de …”.

În formularul “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia centrală la data de . . . . . . . . ..” (anexa 40a la situaţiile financiare) nu se completează următoarele informaţii: cod rând 491 la 510 şi 525, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;

- anexa 40b “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de …”.

În formularul “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din administraţia locală la data de . . . . . . . . ..” (anexa 40b la situaţiile financiare) nu se completează următoarele informaţii: cod rând 12, 16, 17, 18, 346 la 364 şi 375, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei;

- anexa 40c “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de…”.

În formularul “Situaţia activelor şi datoriilor financiare ale instituţiilor publice din domeniul asigurărilor sociale (de stat, şomaj, sănătate) la data de . . . . . . . . ..” (anexa 40c la situaţiile financiare) nu se completează următoarele informaţii: cod rând 198, 336 la 355 şi 375, pentru sold la începutul anului şi sold la sfârşitul perioadei.

……………………………………………………

Normele metodologice privind întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013 au fost adoptate prin Ordinul MFP nr. 505/2013.

Formele integrale ale actelor normative pot fi consultate pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu