Normele metodologice din 2013 de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, publicate în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 137 din 14.03.2013 (M.Of. 137/2013).

CAPITOLUL I

Sfera de aplicare a timbrului de mediu pentru autovehicule

Art. 1. –

(1) Timbrul de mediu, denumit în continuare timbru, reglementat de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, se aplică, potrivit prevederilor art. 4 din ordonanţa de urgenţă, autovehiculelor din categoriile M1, M2, M3 şi N1, N2, N3, autovehicule în cazul cărora în rubrica 1 „Categoria” din cartea de identitate a vehiculului este înscris unul dintre codurile: M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1, N1G, N2, N 2G, N3 sau N3G.

(2) Pentru autovehiculele înmatriculate în România după data de 1 ianuarie 2007, pentru care se solicită transcrierea dreptului de proprietate, timbrul se achită şi în cazul în care nu a fost achitată taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule sau taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, potrivit reglementărilor legale în vigoare la momentul înmatriculării.

(3) Timbrul se achită şi în situaţia transcrierii dreptului de proprietate asupra unui autovehicul după încetarea unei exceptări sau scutiri în baza căreia s-a realizat înmatricularea, potrivit reglementărilor în vigoare la momentul înmatriculării.

(4) Timbrul se achită şi în situaţia autovehiculelor pentru care s-a dispus de către instanţe restituirea sau înmatricularea fără plata taxei speciale pentru autoturisme şi autovehicule, taxei pe poluare pentru autovehicule sau a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cu ocazia transcrierii dreptului de proprietate asupra autovehiculului rulat.

CAPITOLUL II

Exceptarea de la plata taxei

Art. 2. –

(1) Exceptările de la plata taxei, prevăzute la art. 3 alin. (1) din ordonanţă, se acordă pe baza menţiunilor speciale înscrise în cartea de identitate a vehiculului.

(2) Pentru exceptarea prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă, în cazul autovehiculelor special modificate în scopul conducerii de către persoanele cu handicap, precum şi în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat, Regia Autonomă „Registrul Auto Român” menţionează la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului” din cartea de identitate a vehiculului tipul dispozitivului cu care este echipat autovehiculul, în conformitate cu prevederile RNTR-7, numai dacă dispozitivul este certificat şi numai după verificarea modului de fixare şi funcţionare a acestuia. În sensul art. 3 alin. (5) din ordonanţa de urgenţă, echiparea autovehiculului cu o cutie de viteze care poate funcţiona în regim automat nu constituie o modificare specială a acestuia şi nu determină singură exceptarea de la plata timbrului. În cazul autovehiculelor special construite/modificate în scopul preluării şi transportării persoanelor cu handicap grav sau accentuat în scaune rulante, Regia Autonomă „Registrul Auto Român” înscrie în cartea de identitate a vehiculului următoarele: la rubrica 1 „Categoria” – „Autovehicul special M1” şi la rubrica 2 „Caroseria” – „SH vehicul accesibil scaunelor rulante”.

(3) Pentru exceptările prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. d) din ordonanţa de urgenţă, menţiunile speciale înscrise de Regia Autonomă „Registrul Auto Român” în cartea de identitate a vehiculului sunt, după caz:

a) la rubrica 1 „Categoria” este înscris textul „Autovehicul special”, iar la rubrica 2 „Caroseria” este înscris textul „SC ambulanţă”;

b) la rubrica 1 „Categoria” este înscris textul „Autovehicul special”, la rubrica 2 „Caroseria” este înscris textul „SG alte activităţi” sau „SG 99 alte activităţi”, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului” este înscris textul „Echipament servicii de medicină”;

c) la rubrica 1 „Categoria” este înscris textul „Autovehicul special”, la rubrica 2 „Caroseria” este înscris textul „SG alte activităţi” sau „SG 99 alte activităţi”, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului” este înscris textul „Echipament ajutor de urgenţă”;

d) la rubrica 1 „Categoria” este înscris textul „Autovehicul special”, la rubrica 2 „Caroseria” este înscris textul „SG alte activităţi” sau „SG 99 alte activităţi”, iar la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului” este înscris textul „Echipament descarcerare”;

e) la rubrica 1 „Categoria” este înscris textul „Autovehicul special”, la rubrica 2 „Caroseria” este înscris fie textul „SG pompieră” sau „SG 31 pompieră”, fie textul „SG alte activităţi” sau „SG 99 alte activităţi”, iar în acest caz la rubrica „Modificări ce nu afectează performanţele şi caracteristicile de folosinţă ale vehiculului” este înscris textul „Echipament de stingere a incendiilor”.

Consultă textul integral al normelor metodologice AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here