Norma Autorităţii de Supraveghere Financiară nr. 11/2013 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 593 din 20.09.2013 (M.Of. nr. 593/2013).
În vigoare de la 20.09.2013
Potrivit Hotărârii Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară din data de 11 septembrie 2013 prin care s-a adoptat Norma privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor,
în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. b) şi ale art. 3 alin. (1) lit. b), coroborate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 19 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009, cu modificările ulterioare,
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară emite următoarea normă:
Art. 1. Prezentele norme reglementează măsurile privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la serviciile din domeniul asigurărilor şi furnizarea de servicii în domeniul asigurărilor.
Art. 2. – (1) Sub incidenţa prezentelor norme intră asigurătorii, aşa cum sunt definiţi în Legea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Prevederile prezentei norme nu se aplică contractelor de asigurare de grup, dacă acestea sunt legate de relaţiile de muncă sau asimilate acestora.
nor11-1Sursa foto: Lege5 Online

Art. 3. – (1) În desfăşurarea activităţii specifice, asigurătorii au obligaţia de a respecta principiul egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi, aşa cum este definit în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 61/2008 privind implementarea principiului egalităţii de tratament între femei şi bărbaţi în ceea ce priveşte accesul la bunuri şi servicii şi furnizarea de bunuri şi servicii, aprobată cu modificări prin Legea nr. 62/2009, cu modificările ulterioare.

(2) Utilizarea factorului actuarial sex în calcularea primelor şi/sau beneficiilor aferente contractelor de asigurare nu trebuie să determine diferenţe în materie de prime şi beneficii pentru persoana asigurată.
(3) Contractele de asigurare care au fost încheiate prin excepţie de la principiul prevăzut la alin. (2) cad sub incidenţa prevederilor legale în vigoare la data încheierii lor, împreună cu toate clauzele contractuale care prevăd opţiuni sau beneficii pentru a căror exercitare sau valabilitate nu este necesar un nou acord de voinţă al părţilor. Pentru aceste contracte, societăţile de asigurare trebuie să respecte toate obligaţiile prevăzute de legislaţia în vigoare la data încheierii lor, inclusiv cele referitoare la datele actuariale şi statistice folosite.
Acceptarea exercitării unei opţiuni preexistente nu reprezintă, în sensul prezentei norme, un nou acord de voinţă al părţilor.
Art. 4. Asigurătorii au obligaţia să elaboreze şi să aplice proceduri şi/sau norme interne privind colectarea, prelucrarea, publicarea şi actualizarea datelor statistice şi actuariale folosite în calcularea primelor şi/sau beneficiilor aferente produselor de asigurare.
Art. 5. Asigurătorii au obligaţia de a menţiona în contractul de asigurare categoria de date statistice şi actuariale utilizate la calcularea primelor şi/sau beneficiilor şi modul în care sunt accesibile terţilor.
Norma ASF nr. 11/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here