Metodologia Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, din 19 decembrie 2012 de evaluare externă a calităţii educaţiei în învăţământul preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial nr. 11 din 8 ianuarie 2013 (M.Of. 11/2013).

CAPITOLUL I

Dispoziții generale

Art. 1. –

Prezența metodologie este realizată cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 1.258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), cu modificările ulterioare.

Art. 2. –

 (1) Evaluarea externă periodică a calității educației în unitățile de învățământ preuniversitar acreditate se realizează cel puțin o dată la 5 ani.

 (2) Procedurile de evaluare externă periodică a calității educației se derulează la cererea organizației furnizoare de educație, pe bază de contract încheiat cu ARACIP.

(3) Procedurile de evaluare externă periodică a calității educației se pot derula și la solicitarea altor persoane juridice interesate, precum: Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, inspectoratul școlar, autoritățile publice locale, asociațiile de părinți etc., în condițiile menționate la alin. (2). În acest caz, ARACIP are obligația de a încunoștința unitatea de învățământ în maximum 15 zile de la înregistrarea cererii, în vederea întocmirii și prezentării documentației corespunzătoare. Scopul și principiile evaluării externe periodice a calității educației

Art. 3. –

 (1) Scopul evaluării externe periodice a calității educației este îmbunătățirea continuă a proceselor și rezultatelor organizației furnizoare de educație pentru a satisface încrederea publică.

 (2) Concluziile evaluării externe periodice a calității educației, sintetizate anual de către ARACIP, sunt înaintate Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, însoțite de propuneri de măsuri de asigurare și îmbunătățire a calității în învățământul preuniversitar.

 Art. 4. –

 (1) Evaluarea externă periodică a calității educației se derulează pe baza standardelor de referință și indicatorilor de performanță pentru evaluarea și asigurarea calității în învățământul preuniversitar.

 (2) În funcție de finalitățile fiecărei vizite de evaluare externă, ARACIP stabilește numărul de indicatori de performanță pe baza cărora se va judeca nivelul calității educației furnizate, dintre cei 43 de indicatori aprobați de legislația în vigoare.

(3) Calificativele care se acordă pentru fiecare indicator de performanță evaluat din standardele de referință, precizate în Raportul de evaluare externă periodică, sunt următoarele:

a) „Nesatisfăcător”, în situația neîndeplinirii a cel puțin unui descriptor din standardele de acreditare și evaluare periodică;

b) „Satisfăcător”, în situația îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare și evaluare periodică;

c) „Bine”, în situația îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare și evaluare periodică și a cel puțin unui descriptor din standardele de referință;

d) „Foarte bine”, în situația îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare și evaluare periodică și a tuturor descriptorilor din standardele de referință;

e) „Excelent”, în situația îndeplinirii tuturor descriptorilor din standardele de acreditare și evaluare periodică, a tuturor descriptorilor din standardele de referință, precum și a unor descriptori definiți de unitatea de învățământ.

 (4) Calificativele se corelează cu punctaje stabilite de ARACIP, în vederea realizării evaluării comparative interinstituționale.

Consultă textul integral al Metodologiei! Click aici!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here