Legea 21/2013 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 14/2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 125 din 7.03.2013 (M.Of. 125/2013).

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. –

Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14 din 24 aprilie 2012 pentru reglementarea unor măsuri financiare cu privire la Programul naţional de dezvoltare a infrastructurii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 279 din 26 aprilie 2012, cu următoarea completare:

– După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 4, cu următorul cuprins:

” Art. 4. –

(1) Toate obligaţiile privind administrarea drumurilor sau a sectoarelor de drum prevăzute în Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, rămân în sarcina consiliului local sau a consiliului judeţean, de la data preluării acestora de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice până la predarea acestora către beneficiarii finali, cu excepţia celor referitoare la organizarea şi efectuarea lucrărilor în punctele de lucru.

(2) Executanţii au obligaţia ca în perioada execuţiei lucrărilor să respecte prevederile art. 40 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 43/1997, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Obiectivele de investiţii, respectiv sectoarele de drum la care nu au început lucrările de construcţie, preluate în administrare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice de la beneficiarii finali se retransmit în administrarea unităţilor administrativ-teritoriale.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

PREŞEDINTELE SENATULUI

GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 4 martie 2013.

Nr. 21.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here