18 Februarie, 2018

Legislaţie: Legea nr. 18/2013 pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România

Legea nr. 18/2013 pentru modificarea Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 122 din 5.03.2013 (M.Of. 122/2013).

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. –

Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 2, litera a) va avea următorul cuprins:

” a) formă de protecţie – orice formă de protecţie acordată de statul român, şi anume: statutul de refugiat, protecţia subsidiară sau protecţia temporară;”.

2. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

ARTICOLUL 9 Perioada acordării unei forme de protecţie

Statutul de refugiat şi protecţia subsidiară se acordă pe o perioadă nedeterminată.”

3. La articolul 13, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

” (2) Orice cerere de azil este analizată individual şi succesiv din perspectiva statutului de refugiat şi a protecţiei subsidiare, în condiţiile prevăzute de prezenta lege.”

4. La articolul 22, litera c) va avea următorul cuprins:

” c) li se acordă protecţie temporară.”

5. Articolele 29-33 şi 74 sunt şi rămân abrogate de la data aderării României la Uniunea Europeană.

6. La articolul 147, alineatul (2) se abrogă.

7. La articolul 151, alineatul (2) se abrogă.

Art. II. –

Legea nr. 122/2006 privind azilul în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 18 mai 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

Preşedintele Camerei Deputaţilor,

Valeriu-Ştefan Zgonea

Preşedintele Senatului,

George-Crin Laurenţiu Antonescu

Bucureşti, 4 martie 2013.

Nr. 18.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu