25 Februarie, 2018

Legislaţie: Legea nr. 149/2013 pentru modificarea OUG nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale

Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.05.2013 (M.Of. 257/2013).

În vigoare de la 12.05.2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. -

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 30 august 2012, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 4, partea introductivă a articolului 27 va avea următorul cuprins:

” Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, emite o hotărâre care să prevadă că onorariile negociate pentru auditurile statutare:”.

2. La articolul I punctul 9, alineatele (1), (4) şi (5) ale articolului 68 vor avea următorul cuprins:

” (1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentanţii desemnaţi de următoarele instituţii: Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Justiţiei, Camera de Comerţ şi Industrie a României, precum şi de Cameră şi Corp.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

audit1
Sursa foto: Lege5.ro

(4) Consiliul superior este format din 7 membri şi are următoarea componenţă:

(i) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, desemnat de ministrul finanţelor publice;

(ii) un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei;

(iii) un reprezentant al Băncii Naţionale a României, desemnat de guvernator;

(iv) un reprezentant al Autorităţii de Supraveghere Financiară, desemnat de preşedintele acesteia;

(v) preşedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;

(vi) preşedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului;

(vii) preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României sau un reprezentant desemnat de acesta.

(5) Cu excepţia reprezentantului Camerei şi a reprezentantului Corpului, toţi membrii Consiliului superior trebuie să fie nepracticieni.”

3. La articolul I punctul 11, alineatul (4) al articolului 73 va avea următorul cuprins:

” (4) Comisia de disciplină este compusă din 5 membri cu pregătire juridică sau economică, astfel:

(i) un reprezentant desemnat de Ministerul Justiţiei;

(ii) un reprezentant desemnat de Ministerul Finanţelor Publice;

(iii) un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

(iv) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;

(v) un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului.”

audit2
Sursa foto: Lege.ro
4. La articolul I punctul 16, alineatul (5) al articolului 811 va avea următorul cuprins:

” (5) Comisia de disciplină a organismului de supraveghere în interes public investighează abaterile disciplinare săvârşite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum şi de membrii Comisiei superioare de disciplină a Corpului şi aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Deciziile Comisiei de disciplină se publică pe site-ul Corpului.”

5. La articolul III punctul 3, articolul 7 va avea următorul cuprins:

” Art. 7. -

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar, consultanţă fiscală şi evaluare numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.”

***

Forma integrală a Legii nr. 149/2013 poate fi consultată pe Lege5.ro - noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Pentru o mai bună înţelegere a modificărilor aduse de această lege vă recomandăm articolul “Competenţa legală profesională – experţi contabili, auditori financiari, consultanţi fiscali, evaluatori autorizaţi“.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu