Legea nr. 149/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi şi pentru modificarea altor acte normative, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 257 din 09.05.2013 (M.Of. 257/2013).

În vigoare de la 12.05.2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. –

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 23 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi a Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.6 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 624 din 30 august 2012, cu următoarele modificări:

1. La articolul I punctul 4, partea introductivă a articolului 27 va avea următorul cuprins:

” Camera, cu avizul Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile, emite o hotărâre care să prevadă că onorariile negociate pentru auditurile statutare:”.

2. La articolul I punctul 9, alineatele (1), (4) şi (5) ale articolului 68 vor avea următorul cuprins:

” (1) Membrii Consiliului superior al Consiliului sunt reprezentanţii desemnaţi de următoarele instituţii: Ministerul Finanţelor Publice, Banca Naţională a României, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Ministerul Justiţiei, Camera de Comerţ şi Industrie a României, precum şi de Cameră şi Corp.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

audit1
Sursa foto: Lege5.ro

(4) Consiliul superior este format din 7 membri şi are următoarea componenţă:

(i) un reprezentant al Ministerului Finanţelor Publice, desemnat de ministrul finanţelor publice;

(ii) un reprezentant al Ministerului Justiţiei, desemnat de ministrul justiţiei;

(iii) un reprezentant al Băncii Naţionale a României, desemnat de guvernator;

(iv) un reprezentant al Autorităţii de Supraveghere Financiară, desemnat de preşedintele acesteia;

(v) preşedintele Camerei sau un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;

(vi) preşedintele Corpului sau un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului;

(vii) preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României sau un reprezentant desemnat de acesta.

(5) Cu excepţia reprezentantului Camerei şi a reprezentantului Corpului, toţi membrii Consiliului superior trebuie să fie nepracticieni.”

3. La articolul I punctul 11, alineatul (4) al articolului 73 va avea următorul cuprins:

” (4) Comisia de disciplină este compusă din 5 membri cu pregătire juridică sau economică, astfel:

(i) un reprezentant desemnat de Ministerul Justiţiei;

(ii) un reprezentant desemnat de Ministerul Finanţelor Publice;

(iii) un reprezentant desemnat de Autoritatea de Supraveghere Financiară;

(iv) un reprezentant al Camerei, desemnat de Consiliul Camerei;

(v) un reprezentant al Corpului, desemnat de Consiliul superior al Corpului.”

audit2
Sursa foto: Lege.ro
4. La articolul I punctul 16, alineatul (5) al articolului 811 va avea următorul cuprins:

” (5) Comisia de disciplină a organismului de supraveghere în interes public investighează abaterile disciplinare săvârşite de membrii organelor de conducere ale Corpului, ale filialelor acestuia, precum şi de membrii Comisiei superioare de disciplină a Corpului şi aplică, dacă este cazul, sancţiunile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Deciziile Comisiei de disciplină se publică pe site-ul Corpului.”

5. La articolul III punctul 3, articolul 7 va avea următorul cuprins:

” Art. 7. –

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de expert contabil pot efectua activităţile de audit financiar, consultanţă fiscală şi evaluare numai după dobândirea, în condiţiile legii, a calităţii de auditor financiar, consultant fiscal sau evaluator autorizat, după caz, şi înscrierea ca membri în organizaţiile care coordonează profesiile liberale respective.”

***

Forma integrală a Legii nr. 149/2013 poate fi consultată pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Pentru o mai bună înţelegere a modificărilor aduse de această lege vă recomandăm articolul „Competenţa legală profesională – experţi contabili, auditori financiari, consultanţi fiscali, evaluatori autorizaţi„.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here