19 Februarie, 2018

Legislaţie: Legea nr. 1/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

Legea nr. 1 din 4 ianuarie 2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial nr. 7 din 4 ianuarie 2013 (M.Of. 7/2013).

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. -

În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituția României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a două sesiuni ordinare a anului 2012, și până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013, să emită ordonanțe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Finanțe publice și economie:

1. modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eșalonărilor la plată, aprobată prin Legea nr. 15/2012, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;

4. aprobarea scoaterii din rezerva de stat, sub formă de împrumut, a unor cantități de combustibili;

5. măsuri privind diminuarea arieratelor bugetare ale unor operatori economici din industria de apărare;

6. modificarea și completarea legislației privind privatizarea societăților comerciale;

7. modificarea și completarea legislației privind valorificarea creanțelor statului;

8. modificarea și completarea unor dispoziții referitoare la legislația specifică Fondului pentru mediu.

II. Administrație publică și interne:

1. modificarea Ordonanței Guvernului nr. 83/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru eliberarea și evidența pașapoartelor simple și serviciilor publice comunitare regim permise de conducere și înmatriculare a vehiculelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 362/2002, cu modificările și completările ulterioare;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 1/2000 privind organizarea activității și funcționarea instituțiilor de medicină legală, republicată;

3. modificarea și completarea unor acte normative care reglementează organizarea și funcționarea Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului;

4. măsuri privind organizarea și funcționarea instituțiilor publice din cadrul administrației publice centrale.

III. Dezvoltare regională și turism:

-aprobarea Programului național de reabilitare a zonelor și centrelor istorice.

IV. Transporturi și infrastructură:

1. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2011 privind înființarea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 18/2012;

2. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 37/2007 privind stabilirea cadrului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și utilizarea aparatelor de înregistrare a activității acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 371/2007, cu modificările și completările ulterioare;

3. modificarea și completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranței circulației pe infrastructura rutieră, republicată;

4. modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 29/1997 privind Codul aerian civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

5. abrogarea prevederilor art. II din Legea nr. 211/2012 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 8/2011 pentru modificarea și completarea legislației cu privire la eliberarea, gestionarea și monitorizarea documentelor de călătorie acordate pensionarilor, veteranilor de război și văduvelor de război.

V. Educație și cercetare:

1. reglementarea unor probleme de conținut pentru învățământul preuniversitar;

2. reglementări în domeniul cercetării științifice și al învățământului superior;

3. reglementări privind organizarea și funcționarea unor autorități publice din domeniile educației, cercetării, tineretului și sportului;

4. reglementări privind asigurarea calității în învățământul superior.

VI. Prorogarea sau modificarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege

Art. 2. -

În conformitate cu dispozițiile art. 115 alin. (3) din Constituția României, republicată, ordonanțele emise de Guvernul României în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2013. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanței.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

Bucuresti, 4 ianuarie 2013.

Nr.1.

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu