Legea nr. 100/2013 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 211 din 15.04.2013 (M.Of. 211/2013).

În vigoare de la 18.04.2013

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. –

Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 16 din 23 august 2012 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 28 august 2012, cu următoarele modificări şi completări:

1. La articolul I punctul 3, alineatul (33) al articolului 83 se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (33) Prin excepţie de la prevederile alin. (31), în situaţia în care declaraţia fiscală a fost depusă până la termenul legal, iar din mesajul electronic transmis de sistemul de tranzacţionare a informaţiilor rezultă că aceasta nu a fost validată ca urmare a detectării unor erori în completarea declaraţiei, data depunerii declaraţiei este data din mesajul transmis iniţial în cazul în care contribuabilul depune o declaraţie validă până în ultima zi a lunii în care se împlineşte termenul legal de depunere.”

legea100a
Sursa foto: Lege5.ro

2. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:

” 7. Articolul 234 se abrogă.”

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR                PREŞEDINTELE SENATULUI

VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA          GEORGE-CRIN LAURENŢIU ANTONESCU

Bucureşti, 12 aprilie 2013.

Nr. 100.

O prezentare mai amplă a acestui subiect se află în cadrul articolului  Noi modificări la Codul de procedură fiscală!

Legea nr. 100/2013 poate fi consultată integral pe  Lege5.ronoul soft legislativ realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here