17 Ianuarie, 2018

Legislaţie: Hotărârea nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind examenul/concursul pentru dobândirea calităţii de notar stagiar

Hotărârea nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 506 din 12.08.2013 (M.Of. nr. 506/2013).

În vigoare de la 12.08.2013

Având în vedere proiectul Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, proiect ce a fost înaintat membrilor Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România prin Adresa nr. 2.720/2013,

ţinând seama de faptul că Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013,

în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, republicat,

în temeiul art. 24 alin. (13) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

văzând şi dispoziţiile art. 165 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.

(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 220/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.

72
Art. 3. - Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Camerelor Notarilor Publici, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.

Art. 4. - Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,
Dumitru Viorel Mănescu

Bucureşti, 6 august 2013.
Nr. 72.

ANEXĂ

Hotărârea nr. 72/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu