Hotărârea nr. 72/2013 pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 506 din 12.08.2013 (M.Of. nr. 506/2013).
În vigoare de la 12.08.2013
Având în vedere proiectul Regulamentului privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, proiect ce a fost înaintat membrilor Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România prin Adresa nr. 2.720/2013,
ţinând seama de faptul că Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.333/C/2013, s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 479 din 1 august 2013,
în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (3) din Statutul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, republicat,
în temeiul art. 24 alin. (13) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
văzând şi dispoziţiile art. 165 din Legea nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,
Consiliul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind procedura de organizare şi desfăşurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calităţii de notar stagiar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – (1) Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Consiliului Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România nr. 220/2007, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
72
Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa Camerelor Notarilor Publici, în vederea îndeplinirii obligaţiilor ce le revin.
Art. 4. Compartimentele de specialitate din cadrul Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
Preşedintele Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România,
Dumitru Viorel Mănescu
Bucureşti, 6 august 2013.
Nr. 72.
ANEXĂ
Hotărârea nr. 72/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here