Hotărârea nr. 54/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF), publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 363 din 18.06.2013 (M.Of. 363/2013).

În vigoare de la 18.06.2013

Având în vedere audierea candidaţilor la funcţiile de membri executivi, respectiv membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, în conformitate cu prevederile legale şi cu raportul favorabil al Comisiei pentru buget, finanţe şi bănci şi al Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare din Camera Deputaţilor, respectiv, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital şi Comisia economică, industrii şi servicii din Senat,

în temeiul prevederilor art. 67 din Constituţia României, republicată, şi al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 93/2012 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 133/2013, cu modificările şi completările ulterioare,

Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. –

Se numesc, pentru un mandat de 5 ani, începând cu data de 18 iunie 2013, 5 membri executivi, respectiv, preşedintele, prim-vicepreşedintele şi 3 vicepreşedinţi, precum şi 6 membri neexecutivi ai Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. –

La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Parlamentului României nr. 45/2013 privind numirea membrilor Consiliului Autorităţii de Supraveghere Financiară, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 239 din 25 aprilie 2013, se abrogă.

Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţa comună din 18 iunie 2013, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR, VALERIU-ŞTEFAN ZGONEA

p. PREŞEDINTELE SENATULUI, CRISTIAN-SORIN DUMITRESCU

Bucureşti, 18 iunie 2013.

Nr. 54.

asd
Sursa foto: Lege5.ro

Hotărârea nr. 54/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here