Hotărârea nr. 401/2013 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 393 din 29.06.2013 (M.Of. 393/2013).
În vigoare de la 29.06.2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 5 alin. (4) din Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Se aprobă Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor ia măsurile necesare în vederea stocării pe suport electronic a grilei notariale valabile la data intrării în vigoare a Legii nr. 165/2013 şi în vederea afişării acesteia pe site-ul instituţiei.
Art. 3. Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, prefecţii, primarii, entităţile învestite de lege cu atribuţii în procesul de restituire a imobilelor preluate abuziv şi de stabilire a măsurilor reparatorii, precum şi orice alte instituţii abilitate ale statului vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri.
Art. 4. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă art. 10 din Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 890/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 732 din 11 august 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi normele metodologice corespunzătoare art. 15, art. 16, pct. 16.1-16.20, art. 17, 18, 181 , art. 182 , pct. 182.1-182.5, art. 185 , pct. 185.1-185.2 şi art. 22, pct. 22.1-22.14 din titlul VII al Legii nr. 247/2005, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.095/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a titlului VII “Regimul stabilirii şi plăţii despăgubirilor aferente imobilelor preluate în mod abuziv” din Legea nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 956 din 27 octombrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi orice alte dispoziţii contrare.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor,
George Băeşu

Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
Vlad Ştefan Stoica

Viceprim-ministru,
ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru,
ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin

Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Rovana Plumb

Ministrul delegat pentru ape, păduri şi piscicultură,
Lucia Ana Varga

Bucureşti, 19 iunie 2013.
Nr. 401.

ANEXĂ
NORME
de aplicare a Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România
Normele de aplicare a Legii nr. 165/2013 pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here