Hotărârea nr. 15 din 20 noiembrie 2012 pentru aprobarea Normelor procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali, publicată în Monitorul Oficial 894 din 28 decembrie 2012 (M. Of. 894/2012).

În baza prevederilor art. 11 lit. d) din Ordonanța Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea și exercitarea activității de consultanță fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 15, 17 și 36 din Regulamentul de organizare și funcționare al Camerei Consultanților Fiscali, aprobat prin Hotărârea Consiliului superior al Camerei Consultanților Fiscali nr. 6/2012,

Consiliul superior al Camerei Consultanților Fiscali, întrunit în ședința din 19 noiembrie 2012, hotărăşte:

Art. 1.

Se aprobă “Normele procedurale privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali”, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2.

Secretarul general, secretarul general adjunct și direcțiile din cadrul aparatului executiv al Camerei Consultanților Fiscali vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3.

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

București, 20 noiembrie 2012.

Nr. 15.

 ANEXĂ

NORME PROCEDURALE

privind modificarea stării consultantului fiscal, suspendarea, încetarea și redobândirea calității de membru al Camerei Consultanților Fiscali

Îţi place Legestart? Acum ne găseşti şi pe:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here