Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 545/2013 pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 365 din 19.06.2013 (M.Of. 365/2013).

În vigoare de la 19.06.2013

Având în vedere dispoziţiile art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare, şi ale art. 106 lit. f) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004, republicată, cu modificările ulterioare,

Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:

Art. I. –

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea concursului de promovare a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 621/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 825 din 6 octombrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. La articolul 6, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (41), cu următorul cuprins:

” (41) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul acelor instanţe în cadrul cărora funcţionează mai multe secţii pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puţin o specializare comună, candidaţii care aleg specializarea comună pot opta pentru una sau pentru mai multe dintre aceste secţii, indicându-le în ordinea preferinţelor.”

csm
Sursa foto: Lege5.ro

2. La articolul 6, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (5) Candidatul are dreptul de a reveni asupra opţiunii formulate sau asupra ordinii de preferinţă a opţiunilor multiple prevăzute la alin. (41) până la data expirării termenului de înscriere.”

3. La articolul 28, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (4) Promovarea efectivă se face în raport de opţiunea candidatului, cu respectarea dispoziţiilor alin. (3). În cazul în care candidaţii au optat pentru mai multe secţii pentru care s-au scos la concurs posturi pentru a căror ocupare este necesară cel puţin o specializare comună, în condiţiile art. 6 alin. (41), la promovarea efectivă se va ţine seama de ordinea de preferinţă indicată de candidaţi.”

4. La articolul 30, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

” (2) Dispoziţiile art. 28 alin. (3) şi (4) şi ale art. 29 se aplică în mod corespunzător.”

Art. II. –

Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,

judecător Adrian Bordea

Bucureşti, 4 iunie 2013.

Nr. 545.

Hotărârea CSM nr. 54/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro, noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here