Hotărârea Camerei Auditorilor din România nr. 38/2013 pentru aprobarea noilor modele de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 613 din 02.10.2013 (M.Of. nr. 613/2013).
În vigoare de la 01.12.2013
Având în vedere prevederile:
– art. 5 alin. (2) şi art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
– art. 15 alin. (3), art. 36 alin. (4) şi art. 37 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei Auditorilor Financiari din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 433/2011,
Consiliul Camerei Auditorilor Financiari din România, întrunit în şedinţa din data de 19 septembrie 2013, h o t ă r ă ş t e:
Art. 1. Se aprobă modelul de certificat de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană fizică, şi modelul de autorizaţie de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, persoană juridică, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. Începând cu data de 1 decembrie 2013, pentru membrii care solicită autorizarea ca persoane fizice sau persoane juridice, se va elibera certificat de membru persoană fizică sau autorizaţie de membru persoană juridică, conform modelelor aprobate.
Art. 3. Certificatele de membru persoană fizică şi autorizaţiile de membru persoană juridică eliberate până la data 30 noiembrie 2013 rămân valabile.
Art. 4. Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data de 1 decembrie 2013, alte dispoziţii contrare se abrogă.
Preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România,
Horia Neamţu
Bucureşti, 19 septembrie 2013.
Nr. 38.
ANEXA Nr. 1
Hotărârea CAR nr. 38/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here