18 August, 2017

Legislaţie: HG nr. 761/2013 privind cuantumul plăţilor naţionale directe complementare acordate în sectorul vegetal

Hotărârea Guvernului nr. 761/2013 pentru aprobarea cuantumului plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 630 din 10.10.2013 (M.Of. nr. 630/2013).

În vigoare de la 10.10.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare, şi având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005, (CE)nr. 247/2006, (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003, cu modificările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă cuantumul plăţilor naţionale directe complementare, care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal, prin aplicarea schemei de plăţi naţionale directe complementare.

Art. 2. - Beneficiarii plăţilor efectuate în cadrul schemei de plată sunt cei prevăzuţi în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2006 pentru aprobarea schemelor de plăţi directe şi plăţi naţionale directe complementare, care se acordă în agricultură începând cu anul 2007, şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 139/2007, cu modificările ulterioare.

Art. 3. - Lista cuprinzând cuantumul plăţilor pe hectar pentru anul 2013, care se acordă în sectorul vegetal în cadrul schemei de plăţi naţionale directe complementare, este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Suma totală alocată pentru cuantumul plăţilor care se acordă pentru anul 2013 în sectorul vegetal, prin aplicarea schemei de plăţi naţionale directe complementare, este în cuantum total de 663.198,17 mii lei şi se suportă din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pe anul 2014.

Art. 5. - Plăţile se fac în lei, la cursul de schimb de 4,4620 lei pentru un euro, stabilit de către Banca Centrală Europeană în data de 30 septembrie 2013 şi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 285 din 1 octombrie 2013.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:


Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel Constantin

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

p. Ministrul delegat pentru buget,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean

Bucureşti, 9 octombrie 2013.
Nr. 761.

ANEXĂ

HG nr. 761/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

Fara comentarii

Scrie un comentariu