Hotărârea Guvernului nr. 752/2013 privind aprobarea Programului de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 628 din 09.10.2013 (M.Of. nr. 628/2013).
În vigoare de la 09.10.2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 lit. p) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – Se aprobă Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014, prevăzut în anexa nr. 1.
Art. 2. – Autorităţile administraţiei publice prevăzute în anexa nr. 2 vor duce la îndeplinire, potrivit competenţelor, prevederile programului prevăzut la art. 1.
Art. 3. – Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul economiei,
Varujan Vosganian

p. Ministrul delegat pentru energie,
Mihai Adrian Albulescu,
secretar de stat

Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
şi administraţiei publice,
Nicolae-Liviu Dragnea

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Bucureşti, 2 octombrie 2013.
Nr. 752.
ANEXA Nr. 1
Programul de iarnă în domeniul energetic pentru asigurarea funcţionării în condiţii de siguranţă şi stabilitate a Sistemului electroenergetic naţional în perioada octombrie 2013-martie 2014, denumit în continuare Program de iarnă, are ca obiectiv principal evaluarea consumului de energie electrică şi termică al ţării în perioada octombrie 2013-martie 2014, pentru satisfacerea acestuia în condiţii de calitate şi siguranţă în alimentare şi funcţionare sigură şi stabilă a Sistemului electroenergetic naţional.
Documentul a fost întocmit atât pe baza evoluţiei consumului realizat în anii anteriori, cât şi al celui realizat după declanşarea crizei economice şi financiare, ţinându-se seama totodată de dimensionarea corespunzătoare şi în acelaşi timp necesară a stocurilor la începutul lunii octombrie 2013.
La energia electrică, pentru perioada octombrie 2013-martie 2014, luându-se în considerare prognoza evoluţiei economiei româneşti, precum şi rezultatele înregistrate în intervalul corespunzător iernii 2012-2013, s-a prevăzut o creştere a consumului cu o medie de circa 2,4% faţă de realizările perioadei similare a anului trecut. În aceste condiţii, cantităţile de cărbune prevăzute în balanţa de combustibil pot fi considerate suficiente, putându-se lua măsuri suplimentare de protejare a lacurilor, dacă situaţia o va impune.
HG nr. 752/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here