Hotărârea Guvernului nr. 749/2013 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 648 din 22.10.2013 (M.Of. nr. 648/2013).
În vigoare de la 22.10.2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 6 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. – Se aprobă conţinutul şi formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor din sistemul naţional de învăţământ preuniversitar, prevăzute în anexele nr. 116, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2. – Actele de studii care se eliberează în sistemul naţional de învăţământ preuniversitar sunt următoarele:
a) Certificat de echivalare a examenului de capacitate, pentru absolvenţii învăţământului de 8 ani, promoţiile de până în anul 1998 inclusiv, care doresc continuarea studiilor liceale – învăţământ seral/frecvenţă redusă;
b) Certificat de absolvire;
c) Certificat de calificare profesională nivel 1;
d) Certificat de calificare profesională nivel 2;
e) Certificat de calificare profesională nivel 3;
f) Certificat de absolvire a ciclului inferior al liceului;
g) Certificat de absolvire a liceului;
h) Diplomă de bacalaureat;
i) Diplomă de merit, pentru absolvenţii care au promovat toate clasele din intervalul IX-XII/XIII cu medii generale de minimum 9,50, iar la examenul de bacalaureat au obţinut media 10;
j) Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba română;
k) Certificatul de competenţă lingvistică de comunicare orală în limba maternă;
l) Certificatul de competenţă lingvistică într-o limbă de circulaţie internaţională;
m) Certificatul de competenţe digitale;
n) Atestat de competenţe profesionale;
o) Certificat de competenţe profesionale;
p) Atestat de pregătire psihopedagogică.
Art. 3. – În sistemul naţional de învăţământ, actele de studii se întocmesc în limba română.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

p. Ministrul educaţiei naţionale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul afacerilor interne,
Radu Stroe

Ministrul apărării naţionale,
Mircea Duşa

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 2 octombrie 2013.
Nr. 749.
Hotărârea Guvernului nr. 749/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here