Hotărârea Guvernului nr. 581/2013 privind acreditarea domeniilor de studii universitare de master, a programelor de studii şi a numărului maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 500 din 08.08.2013 (M.Of. nr. 500/2013).
În vigoare de la 08.08.2013
În baza prevederilor art. 138 alin. (5), art. 140 alin. (2), art. 148 alin. (4) şi art. 155 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, prevăzute în anexa nr. 1.
581
Art. 2. Se aprobă domeniile şi programele de studii universitare de master, locaţiile geografice de desfăşurare, numărul de credite de studii transferabile pentru fiecare program de studii universitare, formă de învăţământ sau limbă de predare, precum şi numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2013-2014, în cadrul instituţiilor de învăţământ superior particular acreditate, prevăzute în anexa nr. 2.
Art. 3. Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul educaţiei naţionale,
Remus Pricopie

Ministrul delegat pentru învăţământ superior, cercetare ştiinţifică
şi dezvoltare tehnologică,
Mihnea Cosmin Costoiu

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice,
Mariana Câmpeanu

Bucureşti, 30 iulie 2013.
Nr. 581.
ANEXA Nr. 1
[Continuare…]

HG nr. 581/2013 poate fi consultată integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here