17 Martie, 2018

Legislaţie: HG nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

Hotărârea Guvernului nr. 47/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 102 din 20.02.2013 (M.Of. 102/2013).

Intrată în vigoare la: 20 februarie 2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 26 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

CAPITOLUL I

Organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei

SECŢIUNEA 1

Dispoziţii generale, principalele obiective, funcţii şi atribuţii

Art. 1. –

(1) Ministerul Economiei se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, în subordinea Guvernului, care aplică strategia şi Programul de guvernare în domeniul industriei, resurselor minerale, energiei, comerţului, întreprinderilor mici şi mijlocii, cooperatist, mediului de afaceri şi turismului, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă şi pentru stimularea iniţiativei operatorilor economici.

(2) Ministerul Economiei este minister cu rol de sinteză, instituţie publică cu personalitate juridică.

(3) Ministerul Economiei are sediul principal în municipiul Bucureşti, Calea Victoriei nr. 152, sectorul 1. Ministerul Economiei îşi desfăşoară activitatea şi în sediile prevăzute în anexa nr. 4, deţinute în condiţiile legii.

Art. 2. –

(1) Ministerul Economiei îndeplineşte următoarele funcţii:

a) de strategie, prin care se asigură elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul economiei, comerţului, energiei, sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist, al mediului de afaceri şi turismului, precum şi elaborarea strategiilor şi a programelor privind creşterea economică în industrie, resurse minerale, industria de apărare şi securitate, promovarea exportului, dezvoltarea pieţei interne, precum şi a politicilor din domeniul economic;

b) de reglementare şi sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniul economic, energiei, politică industrială, competitivitate, comerţ, dezvoltării sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale şi turismului şi din celelalte domenii conexe: conservarea energiei, recuperarea instalaţiilor, reciclarea materialelor şi gestionarea resurselor materiale, restructurarea şi, după caz, privatizarea operatorilor economici care funcţionează sub autoritatea sa;

c) de promovare a destinaţiilor turistice naţionale;

d) de reprezentare, prin care se asigură, în condiţiile legii, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate;

e) de aplicare a prevederilor Tratatului de aderare a României la Uniunea Europeană pentru domeniul economiei, energiei, politicii industriale, competitivităţii, sectorului întreprinderilor mici şi mijlocii, al celui cooperatist, comerţului, mediului de afaceri şi profesiilor liberale şi turismului;

f) de autoritate de stat:

1. prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor legale în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării instituţiilor care îşi desfăşoară activitatea în subordinea sau sub autoritatea sa;

2. în domeniile economie, energie, comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism, prin care se asigură urmărirea şi controlul respectării reglementărilor legale în vigoare, precum şi de autoritate de management şi de organism intermediar pentru Programul operaţional sectorial “Creşterea competitivităţii economice”;

3. prin care exercită funcţiile de coordonare şi control al oficiilor teritoriale pentru întreprinderi mici şi mijlocii şi cooperaţie şi în vederea îndeplinirii atribuţiilor şi obligaţiilor ce le revin în condiţiile legii şi asigură reprezentarea intereselor acestora în relaţiile cu alte organe, organizaţii, instituţii şi autorităţi;

g) de autoritate competentă pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 994/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 privind măsurile de garantare a securităţii aprovizionării cu gaze naturale şi de abrogare a Directivei 2004/67/CE a Consiliului;

h) de autoritate competentă pentru coordonarea, constituirea, menţinerea, controlul şi supravegherea stocurilor minime de ţiţei şi produse petroliere;

i) de administrare a proprietăţii publice din domeniul resurselor minerale, al transportului, producţiei şi distribuţiei energiei, al transportului şi stocării ţiţeiului şi gazelor naturale, a fondurilor publice destinate cooperaţiei, comerţului, întreprinderilor mici şi mijlocii, mediului de afaceri, profesiilor liberale, turismului sau din alte domenii stabilite de lege ca bunuri proprietate publică, prin operatorii economici care funcţionează în subordinea şi sub autoritatea sa;

j) de coordonare la nivel naţional, în colaborare cu celelalte autorităţi interesate, a activităţilor referitoare la relaţiile economice internaţionale, fluxurile comerciale şi cooperarea economică, asigurând secretariatele comisiilor interguvernamentale de colaborare economică cu alte state şi elaborare a componentei economice a întâlnirilor la nivelul conducerilor statului şi Guvernului;

k) de absorbţie a fondurilor acordate de Uniunea Europeană în domeniile economie, energie, comerţ, întreprinderi mici şi mijlocii, mediu de afaceri şi turism, aflate în responsabilitatea sa.

Consultă integral textul  Hotărârii! Click aici!

Despre autor  ⁄ Lege5

Ca profesioniști, cu toții ne dorim să identificăm modificările legislative rapid și să evităm erorile. Dacă până acum această activitate consuma timp și resurse, azi ne putem baza pe softul Lege5 pentru această sarcină. Având un motor de căutare performant, Lege5 procesează informația și oferă rezultate exacte la nivel de paragraf în câteva secunde. O performanță, dacă ținem cont de faptul că softul conţine o bază de date complexă: atât legislația românească și europeană, cât și jurisprudența românească și europeană. Lege5 a fost gândit pentru oameni activi și mobili. De aceea, am creat variante care se potrivesc oricărui dispozitiv şi stil de lucru. Click aici şi află mai multe.

Fara comentarii

Scrie un comentariu