20 August, 2017

Legislaţie: HG nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră

Hotărârea Guvernului nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 03.07.2013 (M.Of. nr. 400/2013).

În vigoare de la 03.07.2013

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 333/2009,

Guvernul României aprobă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

s
Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 26 octombrie 2009, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA

Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,
Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu

Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea

Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu

Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean

Bucureşti, 19 iunie 2013.
Nr. 403.

ANEXĂ

STRATEGIE
privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional

HG nr. 403/2013 şi Strategia privind tranziţia pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

Fara comentarii

Scrie un comentariu