Hotărârea Guvernului nr. 403/2013 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 400 din 03.07.2013 (M.Of. nr. 400/2013).
În vigoare de la 03.07.2013
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. II alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 181/2008 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 504/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 333/2009,
Guvernul României aprobă prezenta hotărâre.

Art. 1. Se aprobă Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

s
Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 1.213/2009 pentru aprobarea Strategiei privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 721 din 26 octombrie 2009, cu modificările ulterioare.

PRIM-MINISTRU
VICTOR-VIOREL PONTA
Contrasemnează:

Ministrul pentru societatea informaţională,
Dan Nica

Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice,
Daniel Chiţoiu
Ministrul delegat pentru buget,
Liviu Voinea
Ministrul culturii,
Daniel-Constantin Barbu
Ministrul afacerilor externe,
Titus Corlăţean
Bucureşti, 19 iunie 2013.
Nr. 403.
ANEXĂ
STRATEGIE
privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional
HG nr. 403/2013 şi Strategia privind tranziţia pot fi consultate integral pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here