Decizia Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile nr. 3/2013 pentru adoptarea Procedurii privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 125 din 7.03.2013 (M.Of. 125/2013).

În temeiul prevederilor:

– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

– pct. 2.3 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar, adoptat prin Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009*),

___________

*) Decizia Consiliului superior al Consiliului pentru Supravegherea Publică a Activităţii de Audit Statutar nr. 7 din 30 noiembrie 2009 nu a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Consiliul superior al Consiliului pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile decide:

Art. 1. –

Se adoptă Procedura privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. –

Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului superior al Consiliului pentru

Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile,

Lazăr Balaj

Bucureşti, 8 februarie 2013.

Nr. 3.

ANEXĂ

PROCEDURA

privind supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar

ARTICOLUL 1

Autoritatea competentă la nivel naţional în domeniul supravegherii în interes public.

Exercitarea şi scopul supravegherii

(1) În cadrul sistemului naţional de supraveghere în interes public a activităţii de audit statutar, Consiliul pentru Supravegherea în Interes Public a Profesiei Contabile (CSIPPC) este principala structură operaţională şi reprezintă totodată autoritatea competentă cu atribuţii în domeniul supravegherii în interes public a activităţii de audit statutar, conform prevederilor art. 38 alin. (3), art. 43 alin. (1) şi art. 53 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008 privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi supravegherea în interes public a profesiei contabile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 90/2008).

(2) În temeiul atribuţiilor sale stabilite prin lege, CSIPPC exercită supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar, prin modalităţile prevăzute de prezenta procedură.

(3) Scopul supravegherii este acela al asigurării urmăririi şi alinierii activităţii de audit statutar la deciziile luate la nivelul Comisiei Europene în domeniul standardului internaţional de audit (ISA) şi al Codului etic, precum şi acela al creşterii încrederii publice în activitatea de audit statutar.

ARTICOLUL 2

Obiectul supravegherii în interes public

(1) Obiectul supravegherii în interes public îl constituie activitatea auditorilor statutari şi a firmelor de audit.

(2) Activitatea desfăşurată de Camera Auditorilor Financiari din România (CAFR) în exercitarea atribuţiilor sale este supusă supravegherii în interes public, conform prevederilor art. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/1999 privind activitatea de audit financiar, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (OUG nr. 75/1999).

ARTICOLUL 3

Modalităţi de exercitare a supravegherii în interes public. Dispoziţii generale

(1) Supravegherea în interes public a activităţii de audit statutar se realizează prin:

a) solicitarea de rapoarte şi informaţii;

b) analiza şi verificarea acestora;

c) acţiuni de inspecţie la faţa locului.

(2) CSIPPC poate face recomandări în vederea adoptării de măsuri corespunzătoare pentru îmbunătăţirea cadrului de desfăşurare a activităţii.

(3) Independent de formularea unor recomandări, CSIPPC poate dispune măsuri de supraveghere şi/sau aplicarea de sancţiuni potrivit prevederilor OUG nr. 90/2008.

Poţi consulta textul integral al Procedurii AICI!

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here