Conform reglementării anterioare, site-urile web ale entităților care desfășurau activități de jocuri de noroc online pe teritoriul României fără a achita taxele aferente licenței/autorizației de jocuri de noroc erau incluse pe „lista neagră” ținută și actualizată de Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Acestor entități nu le este permis să obțină licențe și autorizații de jocuri de noroc.

OG nr. 15/2022 extinde domeniul de aplicare privind entitățile aflate pe „lista neagră”. Ca atare, Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc poate include pe lista neagră nu numai site-urile/platformele/aplicațiile de jocuri de noroc ale organizatorilor de jocuri de noroc nelicențiați, ci și:

  • Brandurile, mărcile comerciale, logo-urile entităților care exploatează sau au exploatat activități de jocuri de noroc online pe teritoriul României fără a achita taxele aferente licenței/autorizației de jocuri de noroc sau alte sume datorate bugetului de stat; și
  • Site-urile, platformele, brandurile, mărcile comerciale, logo-urile și aplicațiile de jocuri de noroc care promovează activități de jocuri de noroc neautorizate pe teritoriul României.

OG nr. 15/2022 prevede termene de scadență actualizate pentru plata contribuției pentru jocul responsabil, și anume:

  • Pentru primul an de licență, în termen de 10 zile de la data aprobării documentației;
  • Pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie.

În cazul în care valabilitatea licenței încetează din orice motiv, contribuția anuală pentru joc responsabil datorată pentru anul respectiv se plătește integral.

 Cerinţe de raportare în domeniul jocurilor de noroc

În conformitate cu legislația anterioară, organizatorii de jocuri de noroc aveau obligația de a notifica toate modificările privind informațiile furnizate către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc luate în considerare la eliberarea licențelor.

Prin OG nr. 15/2022 această cerință a fost ajustată în sensul că obligația de notificare se aplică doar în ceea ce privește modificările semnificative ale informațiilor comunicate autorității de reglementare în cadrul dosarului de licențiere.

O astfel de notificare trebuie transmisă în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la modificarea survenită. De asemenea, legea clarifică acum faptul că această obligație de raportare se aplică și titularilor de licențe clasa a II-a.

Lista modificărilor semnificative trebuie să fie aprobată prin ordin al Președintelui Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a OG nr. 15/2022. Prin urmare, cerințele de raportare aplicabile vor fi mai clare odată ce acest act legislativ secundar va fi adoptat.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here