21 August, 2017

Legestart Magazine Nr. 6 (februarie 2017)

Legestart Magazine este revista în format digital, cu apariţie lunară gratuită, a portalului de informare legislativă Legestart.ro. Publicaţia apare lunar şi cuprinde informaţii de interes general, destinate atât publicului larg, cât şi specialiştilor, în cel de-al şaselea număr fiind incluse următoarele materiale:

  • Încetarea contractului de muncă:acordul părţilor sau demisie?
  • Cum s-a schimbat abuzul în serviciu, în ultimii 20 de ani?
  • Formarea profesională pentru angajaţi, de la A la Z
  • Ajutor, sunt hărţuit(ă)!
  • Dicţionar legislativ: Prima de instalare
  • Sancţiuni contravenţionale medievale
  • Acţiune pentru reducerea pensiei de întreţinere (model)

Legestart Magazine poate fi accesată şi consultată gratuit online în caseta de mai jos (recomandăm modul Full Screen pentru o lectură uşoară, prin apăsarea butonului  [ ] vizibil, în colţul din dreapta-jos, la mutarea cursorului în centrul casetei) sau descărcată în format PDF de AICI.Extrase din numărul 6 Legestart Magazine (februarie 2017)

Încetarea contractului de muncă:acordul părţilor sau demisie?

“ Încetarea contractului de muncă prin acordul părților presupune ca una dintre părți (fie salariatul, fie angajatorul) să facă o propunere de încetare a contractului de muncă, iar cealaltă parte să fie de acord cu propunerea respectivă. 

Așadar, dacă salariatul este cel care inițiază acest demers de încetare a contractului de muncă prin acordul părților, acesta va înainta o cerere în acest sens angajatorului său (menționând și o dată calendaristică când urmează să se producă respectiva încetare), va avea grijă ca cererea respectivă să fie înregistrată la angajator și va aștepta de la acesta (reprezentantul legal al angajatorului sau o altă persoană delegată legal) acceptul în ceea ce privește cererea respectivă.”

Cum s-a schimbat abuzul în serviciu, în ultimii 20 de ani?

“ În urmă cu 20 de ani, erau incriminate 4 forme ale abuzului în serviciu – contra intereselor persoanelor, cel prin îngrădirea unor drepturi, cel contra intereselor publice şi cel în formă calificată. O singură formă a fost modificată până la intrarea în vigoare a noului Cod penal iar pedepsele asociate variau de la 6 luni până la 15 ani. 

Unica modificare de care aminteam anterior a fost adusă în 2006, la abuzul în serviciu prin îngrădirea unor drepturi. Astfel, dacă în forma din 1997 se făcea referirea la discriminarea doar pe temei de naţionalitate, rasă, sex sau religie, după 9 ani au fost introduse şi criteriile de etnie, limbă, gen, orientare sexuală opinie, apartenenţă politică, convingeri, avere, origine socială, vârstă, dizabilitate, boală cronică necontagioasă sau infecţie HIV/SIDA. Pedeapsa a rămas aceeaşi.”

comentarii

Despre autor  ⁄ Redacţia

Materialele semnate de redacţia LegeStart reprezintă un efort comun de vă oferi informaţii de interes general din multiple domenii, strânse de echipă sau prezentate de partenerii noştri.

Fara comentarii

Scrie un comentariu