Legestart Magazine este revista în format digital, cu apariţie lunară gratuită, a portalului de informare legislativă Legestart.ro. Publicaţia apare lunar şi cuprinde informaţii de interes general, destinate atât publicului larg, cât şi specialiştilor, în cel de-al cincilea număr fiind incluse următoarele materiale:

  • Concediul fără plată
  • Calculator online de pensionare
  • Ai nevoie de un nou permis auto, dar nu ştii ce acte să pregăteşti?
  • Evoluţia salariului minim brut, din 2000 şi până în prezent
  • Dicţionar fiscal: Deducerea personală
  • Specialistul răspunde
  • Acţiune în rezilierea unui contract (model)

Legestart Magazine poate fi accesată şi consultată gratuit online în caseta de mai jos (recomandăm modul Full Screen pentru o lectură uşoară, prin apăsarea butonului  [ ] vizibil, în colţul din dreapta-jos, la mutarea cursorului în centrul casetei) sau descărcată în format PDF de AICI .

 


Extrase din numărul 5 Legestart Magazine (ianuarie 2017)

Concediul fără plată

“Concediul fără plată reprezintă o suspendare a contractului individual de muncă (CIM) al salariatului prin acordul părţilor (angajator și salariat); suspendarea CIM are ca efect, pe de o parte, suspendarea prestării muncii de către salariat, iar, pe de alta parte, suspendarea plăţii drepturilor de natură salarială de către angajator. […]

Potrivit legiuitorului român, concediile fără plată pot fi solicitate de fiecare salariat în parte pentru studii sau pentru interese personale. Așadar, în primul rând, fiecare salariat are dreptul de a solicita angajatorului său un concediu fără plată pentru studii/formare profesională. Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului, pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din iniţiativa sa.”

Ce condiţii de muncă trebuie să asigure angajatorii iarna?

“ Cererea privind eliberarea permisului de conducere cu o nouă valabilitate sau a duplicatului se depune personal de către titular la orice serviciu public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor.

În cazul în care aveţi domiciliul sau reşedinţa în România, însă vă aflaţi temporar în străinătate, cererea poate fi depusă prin mandatar, împuternicit prin procură specială autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.

Procura poate fi autentificată şi de autorităţile străine, caz în care trebuie să îndeplinească condiţiile de supralegalizare prevăzute de lege sau să aibă aplicată apostila.

Pentru permisele de conducere emise după data de 1 ianuarie 2009, cererea pentru eliberarea unui duplicat poate fi transmisă şi prin corespondenţă, pe adresa serviciului public comunitar care a emis permisul de conducere anterior.

În mod normal, cererea se completează informatic la ghişeu și vi se înmânează pentru a o semna și pentru a completa informațiile privind fișa medicală și dovada plății contravalorii permisului de conducere. Preventiv, însă, găsiţi în continuare un model de cerere.”

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here